Aandachtspunten bij de overstap van PO naar VO

Deze, door het Onderwijscentrum Leijpark, opgestelde lijst is een hulpmiddel bij de overdracht van een leerling van het PO naar het VO. Om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen is gekozen voor de aandachtsgebieden die de IVO velden (Indiceren Vanuit Onderwijsbehoefte) vertegenwoordigen. Daarmee wordt immers de concrete praktijk direct zichtbaar.

Klik hier voor de lijst aandachtspunten bij de overstap van PO naar VO