Nieuws

21/07/2021

Afscheid EMB schoolverlaters

Afscheid EMB schoolverlaters

Op dinsdag 20 juli 2021 namen we binnen de afdeling EMB afscheid van drie schoolverlaters: Ella, Esther en Abigail.

We hebben op een prettige manier afscheid kunnen nemen van deze drie dames én hun ouders.

Een woordje van meneer Harry (directeur/bestuurder) en van juf Josine (leerkracht schoolverlaters).

De ‘reis’ die we als schoolteam met ouders en leerlingen mogen maken in de transitie van school naar een passende dagbestedingsplek is zeer bijzonder, waardevol en dankbaar.

We hebben leerlingen en ouders bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige manier van samenwerken.

Ella, Esther en Abigail stromen alle drie uit naar dagbesteding bij ASVZ te Udenhout (oude Vincentius).

Wij wensen hen en hun ouders het allerbeste toe voor hun toekomst en we hopen dat ze zo af en toe nog iets van zullen laten horen.

Het gaat jullie goed!