Nieuws

19/04/2018

Anti-pestdag: complimenten geven is veel leuker

Anti-pestdag: complimenten geven is veel leuker

Word je gepest? Praat erover! Met iemand die je vertrouwt. Dat is de belangrijkste tip van Noortje Tuerlings, sinds drie jaar anti-pestcoördinator op school. Plagen is leuk, pesten niet. Het verschil? Als je het niet fijn of vervelend vindt wat iemand doet, dan is het geen plagen, maar pesten.

Leer elkaar kennen

Op 19 april is het landelijke anti-pestdag. In de klassen wordt daar op verschillende manieren aandacht aan besteed. Kleuters praten bijvoorbeeld over vriendjes en vriendinnetjes en hoe je met elkaar omgaat. Op het VMBO gaat het over cyberpesten. Tijdens de anti-pestweek vorig jaar zijn onder andere anti-pestarmbandjes gemaakt en is geoefend met complimenten geven. Want eigenlijk is dat veel leuker dan pesten. Het schooljaar ervoor was er een tentoonstelling over: ‘wat vind ik leuk’. Noortje: “Zo leer je elkaar beter kennen en dat helpt tegen pesten.”

Speciale lessen

In de klas gaat het vaak over sociale vaardigheden en goed met elkaar omgaan. Hiervoor worden de methodes Leefstijl en Stip gebruikt. Omgaan met sociale media hoort er ook bij. “Want er wordt tegenwoordig veel meer online gepest dan op school.”

Heb je iemand gepest zonder dat je het zelf in de gaten had? Dan praten we er over; wat doe je, weet je hoe dat over komt? Is het bewust, dan volgen er eventueel sancties.

Enquête leerlingen

Vorig jaar is een enquête gehouden onder leerlingen, over veiligheid op school. “Daar kwam uit naar voren dat voor schooltijd verzamelen in de aula en buiten spelen als onrustig worden ervaren. Dat hebben we aangepakt. Leerlingen wachten nu buiten totdat ze naar de klas kunnen. En er is een ontwerp voor een nieuw schoolplein in de maak.”