Vrijdag 25 januari werd Tilburg verrast met een bezoek van vijf Tweede kamerleden. Het doel van het bezoek was kennismaken met de goede onderwijskundige ontwikkelingen in Tilburg maar ook het bespreken van een aantal grote dilemma’s. De bijeenkomst vond plaats op basischool De Elzen in Tilburg. De lunch werd verzorgd door een aantal leerlingen uit het VSO van onze school. Alle aanwezigen complimenteerde de leerlingen voor het verzorgen van de voortreffelijke lunch. Heel goed gedaan!