DCD

DCD is de afkorting van Developmental Coördination Disorder.

Leerlingen met de diagnose DCD hebben problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische vaardigheden.

We bieden:

 • DCD informatieavond
 • Workshop
 • Spreekbeurt/ervaringscircuit

Lees de toelichting hieronder.

DCD informatie avond

Samen met Libra Revalidatie & Audiologie en Balans Midden Brabant organiseert de Externe Dienst van Onderwijscentrum Leijpark iedere derde dinsdag van maart een informatieavond over DCD en is gratis te bezoeken na aanmelding via dcd@ocleijpark.nl.

Deze avond is bedoeld voor kinderen en jongeren met DCD en hun ouders en familieleden. Leerkrachten en begeleiders kunnen zich ook aanmelden.

Op deze avond wordt kort informatie gegeven over wat DCD is. Kinderen en jongeren met DCD komen zelf aan het woord met presentaties en foto-verhalen om hun ervaring te delen. Daarna kunnen deelnemers via een ervaringscircuit zelf ervaren wat het kan betekenen om DCD te hebben.

Wat levert het op:

 • Tijdens deze avond ervaren kinderen en jongeren met DCD dat anderen tegen vergelijkbare problemen aan kunnen lopen en horen ze hoe zij hiermee omgaan.
 • Familie, begeleiders en leerkrachten kunnen ervaren wat het kan betekenen om DCD te hebben. Dit wordt als een eye-opener ervaren; er ontstaat meer begrip.
 • Tijdsduur: 2,5 uur

Workshop

De Externe Dienst kan op school voor teams een workshop verzorgen, waarin dieper ingegaan wordt op hoe kinderen met DCD het beste kunnen worden ondersteund in de klas.

Wat levert het op:

 • We geven informatie over DCD en gaan in op de gevolgen van DCD in het onderwijs. U krijgt advies over wat deze kinderen nodig hebben en welke aanpassingen wenselijk zijn.
 • Tijdsduur: in overleg 1,5 – 3 uur

Spreekbeurt/ ervaringscircuit

Voor leerlingen met DCD kan het heel belangrijk zijn om met de groep te delen waar zij tegenaan lopen in hun dagelijks functioneren. Een spreekbeurt met ervaringscircuit is hiervoor een heel goed middel.

De leerling kan samen met iemand van de Externe Dienst een spreekbeurt en ervaringscircuit ‘op maat’ voorbereiden en geven.

Wat levert het op:

 • Psycho-educatie voor de leerling en de klas.
 • Een spreekbeurt door de leerling met ervaringscircuit vergroot het begrip van zowel de leerling zelf als van de klas.
 • Tijdsduur: de voorbereiding op de spreekbeurt met de leerling is een traject van meerdere afspraken. De spreekbeurt met ervaringscircuit duurt ongeveer 1,5 uur

Voor meer informatie over DCD verwijzen wij u naar: https://ocleijpark.nl/developmental-coordination-disorder-dcd/