Nieuws

09/03/2020

De nieuwe Medezeggen-schapsraad

De nieuwe Medezeggen-schapsraad

Voor de voorjaarsvakantie heeft de medezeggenschapsraad een oproep gedaan voor twee enthousiaste, betrokken ouders die de oudergeleding willen komen versterken. Op deze oproep hebben twee ouders gereageerd, die we welkom heten op de vrije plaatsen. Verkiezingen zijn daarom niet nodig.

De bezetting van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ziet er als volgt uit:

  • Jeroen Molenschot
  • Frans Molkenboer
  • Anouk Nouwens
  • Fred Veldmeijer

We zijn blij met hun deelname en hopen op een goede en constructieve samenwerking.

Medezeggenschapsraad Onderwijscentrum Leijpark