Developmental Coördination Disorder (DCD)

DCD is de afkorting van Developmental Coördination Disorder

Leerlingen met de diagnose DCD hebben problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische vaardigheden. Dit komt terug bij allerlei motorische taken in het dagelijks leven. Telkens wanneer er nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd, zal dit extra tijd en energie kosten.

Behalve motorische problematiek hebben deze leerlingen ook problemen met het plannen en organiseren en met het automatiseren van nieuwe leerstof.

Wat doe je dan?

Realiseer je dat het vaak onmacht is in plaats van onwil. Probeer samen met de leerling de onderwijsbehoeften te formuleren.

De leerling en diens omgeving hebben er veel baat bij als ze het probleem erkennen, het begrijpen en er vervolgens mee leren omgaan door het aanpassen van de manier van werken, het compenseren van de motorische problemen, het gebruiken van een andere strategie en/of de omgeving aan te passen.

De extern begeleiders van Onderwijscentrum Leijpark kunnen leerling, ouders en school helpen, waarbij onderwijs en zorg optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

Jaarlijks organiseren we in samenwerking met Oudervereniging Balans en Libra Revalidatie & Audiologie een informatie- en ervaringsavond voor kinderen en jongeren met DCD, hun familie en begeleiders. Kijk voor meer informatie op de website bij de jaarplanning.

Wat Pim hier zelf van zegt:
“Toen ik mijn spreekbeurt gaf over DCD en ik mijn klas ook nog liet voelen hoe het is om DCD te hebben, snapte ik zelf ook beter waarom sommige dingen niet goed lukken.”

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: