Nieuws

07/10/2019

Dikke voldoende voor ons onderwijs!

Dikke voldoende voor ons onderwijs!

De Inspectie voor het Onderwijs beoordeelt de onderwijskwaliteit op onze school met voldoende. Dat betekent dat je voldoet aan de wettelijke eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Voor sommige onderdelen krijgen we zelfs de waardering goed. Dat blijkt na de bezoeken die de Inspectie de afgelopen weken aan onze school bracht.

Waardering voor deskundigheid

De waardering goed krijgen we voor de manier waarop we werken aan kwaliteit en voor het pedagogisch klimaat. Het VSO krijgt goed voor het bereiken van het uitstroomniveau dat vooraf wordt vastgesteld. We blijven leerlingen ook nog een periode na hun vertrek van school volgen. Dat is bijzonder, want dat doen niet veel scholen. Daarnaast is er waardering voor de integere werkcultuur en het stimuleren van deskundigheid.

Op met name een aantal administratieve punten is enige verbetering mogelijk. Daar gaan we uiteraard mee aan de slag. Het gaat onder andere over het op de juiste manier en juiste momenten vastleggen van het OPP.

Goede dingen voor leerlingen

Directeur-bestuurder Harry Hoekjen: “We zijn trots op dit resultaat! En dat is de Inspectie met ons eens. We gaan vol enthousiasme door om de goede dingen voor de leerlingen van onze school te doen.”

In november volgt het definitieve rapport van de Inspectie.