Nieuws

05/04/2019

Directe bekostiging voor onderwijs aan EMB-kinderen

Directe bekostiging voor onderwijs aan EMB-kinderen

“Ik zie het als een oproep aan het kabinet. Geef die kinderen en ouders zekerheid en verlos scholen van de bureaucratische rompslomp, zodat ze hun eigenlijke werk kunnen doen.” Onze directeur Harry Hoekjen reageert voor Verus op de motie die afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer is aangenomen: https://bit.ly/2WNnkTk