211018 – BIJLAGE 15 – Visie seksualiteit en leerlingen