Epilepsie

Epilepsie is een aandoening in de hersenen waarbij iemand aanvallen krijgt. Deze aanvallen worden veroorzaakt door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Bij een epileptische aanval wordt een aantal hersencellen overactief en die gaan veel meer elektrische impulsen afgeven dan normaal. Je zou dit proces kunnen vergelijken met onweer in de hersenen. Een epileptische aanval duurt meestal maar kort.

Wat betekent dit voor school?

Zit er een leerling met epilepsie op school, dan kan dit leiden tot veel onzekerheid bij alle betrokkenen, bijvoorbeeld:

  • Hoe kun je een aanval herkennen?
  • Wat doe je als een leerling een aanval krijgt?
  • Kan een leerling mee, als er buitenschoolse activiteiten zijn?

De extern begeleiders van Onderwijscentrum Leijpark kunnen leerling, ouders en school ondersteunen. Wat heeft deze leerling op school nodig om optimaal te kunnen functioneren? De individuele onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht.

Wat Lisanne hiervan zelf vertelt:
“Al mijn klasgenoten weten dat ik epilepsie heb. Gelukkig maar, want dan schrikken zij niet elke keer als ik een aanval heb. Een paar keer per week heb ik een zware aanval. De school gaat daar heel goed mee om, dat is ook belangrijk, want anders zou ik niet op deze school kunnen blijven.”

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar: