Jeugdreuma

Jeugdreuma is een verzamelnaam voor chronische gewrichtsontstekingen bij kinderen. Omdat de medische term voor Jeugdreuma Juveniele Idiopatische Artritis is, wordt het ook wel JIA genoemd (bron Ziezon).

Voor leerlingen met jeugdreuma levert het vaak problemen op om de normale lessen op school te volgen. Denk hierbij aan afwezigheid door pijn, vermoeidheid of behandeling. Deze afwezigheid heeft grote gevolgen voor de continuïteit van het onderwijsleerproces. Het is mogelijk om met een aangepast lesplan de negatieve gevolgen hiervan voor de leerling zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen onder andere afspraken gemaakt worden over werkstukken, aangepaste lesstof en toetsen, aantal uren dat de leerling naar school komt en gespreid examen. Het is belangrijk dat alle betrokkenen (leerling, ouders, docenten, begeleiders) op de hoogte zijn van deze aanpassingen en zich hier aan houden.

Demi (10 jaar): “Eigenlijk denk ik er niet zo vaak aan dat ik reuma heb. Maar soms kan ik op school met gym niet met alles meedoen, omdat ik dan teveel pijn aan mijn polsen en enkels krijg”. (www.umcutrecht.nl)

Jeugdreuma kan grillig verlopen. Er zijn periodes waarin een gewricht ontstoken is en pijn doet, maar de ziekte kan ook ‘rustig’ worden. De leerling heeft dan nauwelijks klachten. Dit maakt het voor de omgeving vaak lastig om mee om te gaan.

Voor meer informatie verwijzen we naar:

https://kennisgroepspeciaal.nl/kenniskaarten/jeugdreuma/

https://ziezon.nl/jeugdreuma/