Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een klacht heeft, bespreekt u deze in eerste instantie met de betrokkene. Lukt dit niet, of heeft u het gevoel onvoldoende gehoord te worden, dan deponeert u uw klacht bij de betrokken schoolleider van de afdeling. Mocht u ook hier onvoldoende gehoor vinden dan neemt u contact op met de directeur-bestuurder. Wanneer u zich ook daar onvoldoende gehoord voelt, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie.

Onderwijscentrum Leijpark maakt gebruik van de diensten van externe vertrouwenspersonen. Indien gewenst, kan er een beroep op hen gedaan worden.

Annelies de Waal
externe vertrouwenspersoon
T   06 33646887
E   anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

en

Roy Ploegmakers
externe vertrouwenspersoon
T    06-4808 8774
E    royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

Onderwijscentrum Leijpark heeft ervoor gekozen om de taak van vertrouwenspersoon voor leerlingen te beleggen bij de anti-pest coördinatoren Noortje Tuerlings (n.tuerlings@ocleijpark.nl), Barbara Paijmans (b.paijmans@ocleijpark.nl) en Ilona van der Werf (i.vanderwerf@ocleijpark.nl)