Langdurig zieke leerlingen

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijsondersteuning nodig. Dit gebeurt bij een op de zeven leerlingen in Nederland (bron: Ziezon). Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas. Scholen hebben een zorgplicht en zijn dus verantwoordelijk voor het onderwijs aan een (chronisch) zieke leerling.

Dit vraagt soms om aanpassingen in het lesprogramma of de aanpak of het opstarten van thuisonderwijs. Wij informeren over het ziektebeeld en brengen de gevolgen voor de schoolse vaardigheden in beeld. We geven tips voor de onderwijskundige ondersteuning van de leerling.

In deze leaflet staat beschreven hoe de begeleiding van zieke leerlingen binnen het regulier primair en voortgezet onderwijs in Midden- en Oost-Brabant is geregeld: Leaflet routing externe begeleider Onderwijscentrum Leijpark met OZL

Voor meer informatie over langdurige ziekten klik op onderstaande links:

Diabetes

Kanker

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Achondroplasie

Jeugdreuma