Nieuws

01/06/2023

Leerling-mediatoren

Leerling-mediatoren

Zoals jullie weten, zijn wij ‘een Vreedzame School’. Daar hoort ook bij dat conflicten op een prettige manier worden opgelost, namelijk met behulp van mediatie. Dat wil zeggen dat als er in de pauze een (klein) conflict is tussen leerlingen, dat er bemiddeld wordt door twee andere leerlingen. Binnen Onderwijs Centrum Leijpark zijn 16 leerlingen (8 vanuit het SO en 8 van het VSO) opgeleid tot leerlingmediator.

Zij hebben de afgelopen maanden cursusmiddagen gehad, waarbij zij geoefend hebben in het oplossen van conflicten met behulp van een stappenplan. Zij kunnen nu goed luisteren naar de ander, zonder een kant te kiezen en de leerlingen begeleiden om tot een juiste oplossing te komen, DUSSSS …

Ja hoor, het is zover 😊

Iedereen is geslaagd, dus vanaf volgende week gaan de conflicten in de kleine pauze opgelost worden door de leerlingen zelf, namelijk door onze leerlingmediatoren. Natuurlijk kunnen zij altijd de hulp inroepen van de leerkrachten op het plein en hebben zij niet de eindverantwoordelijkheid.

Wij als collega’s (binnen het SO Millanie en Tessa, binnen het VSO Ilona en Barbara) hebben enorm genoten van de betrokkenheid van de leerlingen en hun verantwoordelijkheidsgevoel, dit was erg mooi om te zien 🙂

Wij kijken er dan ook enorm naar uit om hier vanaf volgende week mee te starten.