Oudervereniging

Onderwijscentrum Leijpark heeft een oudervereniging. Alle ouders van leerlingen die Onderwijscentrum Leijpark bezoeken zijn lid van de oudervereniging (OV). De informatie vanuit de OV wordt gebruikt om het onderwijs en alles daarom heen te verbeteren. Het bestuur van de oudervereniging komt op voor de belangen van ouders en leerlingen. Het bestuur vergadert een keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen, worden door ouders en school aangedragen. Verder zijn er werkgroepen waar ouders actief in zijn.
De oudervereniging helpt bij activiteiten op school en organiseert jaarlijks een aantal thema-avonden.

Email:                 oudervereniging@ocleijpark.nl

Twitter:              https://twitter.com/leijpark

Facebook:          https://www.facebook.com/oudervereniging.mst/