Schrijfkaartjes

Inhoud
Doosje met een set van 44 kaartjes, die methode-onafhankelijk gebruikt kunnen worden. De opdrachten zijn eenvoudig toepasbaar, aantrekkelijk (uitdagend) voor de leerkracht en leerling en doen een beroep op het taalgevoel en de creativiteit.

Uitgangspunt is, dat het belangrijk blijft om ook in de bovenbouw van het basisonderwijs aandacht te besteden aan houdings- en vormaspecten van “het schrift”.

Houdingsaspecten die aan bod komen

 • organiseren van je werk op de tafel;
 • de positie van de romp ten opzichte van het schrijfwerk krijgt de nadruk (en niet de buik tegen de tafel).

Vormaspecten die aan bod komen

 • schrijven op 1 lijn in plaats van schrijven op 4-lijnsliniëering;
 • bladspiegel en indeling van het schrijfwerk op de pagina, waarbij de leerlingen gebruik leren maken van de rechterkantlijn.

Opbrengst voor de leerling

 • de schrijfvaardigheid kunnen toepassen in combinatie met taal en spelling (toegepast schrijven);
 • ook in de bovenbouw plezier behouden in het oefenen van het schrijven;
 • bewustwording van de aspecten van het handschrift die de leesbaarheid beïnvloeden;
 • ontwikkelen van een eigen handschrift door te spelen met de criteria die het handschrift beïnvloeden;
 • herhalen zonder balen: verder automatiseren van het eerder aangeleerde handschrift.

Opbrengst voor de leerkracht

 • variatie en differentiatie kunnen aanbrengen in de schrijflessen;
 • kwaliteit van de handschriften verbeteren;
 • aandachtspunten voor het schrift en de schrijfvaardigheid kunnen benoemen en bespreken;
 • weinig voorbereiding: leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig uitvoeren.

Kosten
De schrijfkaartjes kosten €25,- per set inclusief verzendkosten.
Bestellen kan via info@ocleijpark.nl

Theoretische onderbouwing (uit Evidence Based Statement): Het is aangetoond dat het schrijven verbetert door oefenen van het handschrift bij kinderen met schrijfproblemen. (B Berninger et al., 1995, 2006b; Jones & Christensen, 1999; Graham et al., 2000; Marr & Dimeo, 2006).

Het is aannemelijk dat oefenen van het handschrift gecombineerd met taaltaken (stellen, verhaal, overschrijven, alfabet) bij kinderen met schrijfproblemen een groter effect heeft dan alleen schrijftaken.(B Berninger et al, 1995, 2006b; Graham et al., 2000; Marr & Dimeo, 2006). Er zijn aanwijzingen dat de notitiesnelheid is gekoppeld  aan de mate van geautomatiseerd schrijven. Hoe meer geautomatiseerd het schrijfproces verloopt, hoe beter het werkgeheugen kan worden gebruikt voor cognitieve vaardigheden, zoals het produceren van tekst.

Er zijn aanwijzingen dat het schrijven bij kinderen van 9 jaar nog niet zodanig is geautomatiseerd dat cognitieve taken tegelijk met het schrijven kunnen worden uitgevoerd.(B Peverly et al., 2007; Olive & Kellogg, 2002).