Foto-interview

Training Foto-interview

Het Foto-interview (2013) is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.

Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden en negen specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).

Het Foto-interview kan aangeschaft worden na het volgen van een training. Daarbij wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraag­kaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken.

Het Foto-interview is een product van Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg. De training wordt verzorgd door X11, www.datkanX11.nl.

Kosten    

Deelname aan workshop inclusief het instrument                         € 200,–

Extra deelnemer van dezelfde organisatie                                       € 65,–

(gratis voor werknemers van Onderwijscentrum Leijpark, max. 10)

Tijd en plaats

Kijk voor de tijd onder de knop  “Nieuws en agenda” van deze website of via anneliesdehoop@datkanX11.nl

Onderwijscentrum Leijpark, Prof. Stoltehof 1, 5022 KE Tilburg

Aanmelding

Per mail                              : anneliesdehoop@datkanX11.nl

Voor meer informatie      : anneliesdehoop@datkanX11.nl of www.datkanX11.nl

Telefoon                              : 06 274 43 299

Vermeld bij de aanmelding uw naam, adres en telefoonnummer.

Geef hierbij duidelijk aan of u een PO of VO versie van het instrument wenst te ontvangen.

Documenten:

Format verslag Foto interview VO 2017

Format verslag Foto interview PO 2017

Foto-interview scoreformulier PO 2018

Foto-interview scoreformulier VO 2018

Foto-interview 2013 PO-VO werken aan 1 doel

Logboek Foto-interview PO