Vacature Extern begeleider (passend onderwijs) (LC-functie)

Graag komen wij in contact met enthousiaste kandidaten voor een vacante functie van

Extern begeleider (passend onderwijs)

Aanvang                : zo spoedig mogelijk

Omvang                 : 16 tot 28 uur per week

Werkdagen           : In overleg. Flexibiliteit is noodzakelijk (eigen agendabeheer)

 

Je werkt vanuit de externe dienst van Onderwijscentrum Leijpark. De dienst richt zich met name op leerlingen die vanwege een functionele beperking, ten gevolge van onder meer een lichamelijke beperking, langdurige ziekte, NAH, OLK of psychosomatische problematiek, extra ondersteuning nodig hebben in de onderwijsleersituatie in het regulier onderwijs. De activiteiten zijn er op gericht om leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk te laten functioneren in het regulier onderwijs.

Er worden diensten aangeboden aan scholen voor zowel primair als ook voortgezet onderwijs. Je levert een bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van de externe dienst.

Kerntaken:

 • inventariseren en analyseren van de hulpvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leraren/docenten, intern begeleiders /zorgcoördinatoren en mentoren;
 • begeleiden, ondersteunen en adviseren van zorg coördinatoren/intern begeleiders leraren/docenten en leerlingen omtrent het aanpassen van het onderwijsaanbod aan de onderwijsbehoeften van de leerling;
 • adviseren bij de praktische uitvoering van onderwijsplannen op het gebied van motoriek, taakaanpak, motivatie, concentratie, sociale interactie, emotionele ontwikkeling en leergebieden;
 • verzorgen van workshops, trainingen en scholing;
 • een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de ED als expertisecentrum.

 

Opleiding, kennis en ervaring:

 • een afgeronde PABO-opleiding en een aanvullende afgeronde relevante opleiding op Master niveau (Master EN); Beschik je over een 2e graads bevoegdheid en heb je relevante werkervaring? Ook dan kun je solliciteren;
 • werkervaring en affiniteit met zorgleerlingen in het regulier VO en (voorgezet) speciaal onderwijs;
 • kennis van motoriek, ziektebeelden, verstandelijke beperkingen, autisme, gedragsproblemen etc;
 • kennis van de recente ontwikkelingen rondom passend onderwijs.

 

Je herkent jezelf in de volgende kernwoorden:

 • expert: je laat zien dat je kennis van zaken hebt, onderhoudt en benut deze;
 • begeleider/adviseur: je werkt actief en gestructureerd aan de begeleiding van de reguliere school en kan op die manier goede resultaten bereiken. Je komt met praktische en oplossingsgerichte adviezen;
 • trainer: je werkt effectief aan kennisoverdracht;
 • coach: je helpt de ander zelf tot nieuwe inzichten te komen;
 • klantgericht: je bent in staat om goed in te spelen op de vraag van de reguliere school.

 

Wij bieden:

 • een tijdelijke benoeming in de functie van leraar LC voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd;
 • salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal LC maximaal €5087,- op fulltime basis);
 • ruime scholingsfaciliteiten beschikbaar zowel in tijd als in vergoeding. Je hebt onbeperkt toegang tot een groot e-learning platform met meer dan 100 cursussen.

 

We verwachten dat je in het bezit van een rijbewijs bent en over een auto beschikt.

Informatie:

In verband met de zomervakantie zijn wij van 25 juli 2022 tot 1 september 2022 niet bereikbaar.

Heb je vragen? Stuur een mailtje met jouw contactgegevens naar werken@ocleijpark.nl en je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Meer informatie over onze school vind je op www.ocleijpark.nl

Interesse?

Interesse kun je kenbaar maken door een motivatiebrief met cv te sturen naar werken@ocleijpark.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel van het mailbericht het vacaturenummer 2022-26-EB.

De oriënterende gesprekken worden na de zomervakantie gepland.