Vacature schoolleider afdeling SO

Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor veerkrachtig  speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een functionele beperking. We staan in de regio Midden-Brabant bekend als dé onderwijsexpert als het gaat om specialistische ondersteuning (onderwijs, zorg en begeleiding).

We willen dat leerlingen hun plek vinden in de maatschappij. Daarom richten we ons op het verkrijgen van kennis, maar ook op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, maatschappelijke positie en burgerschap.

Dat vereist maatwerk, passend bij de leerlingen. En intensieve samenwerking met ouders en partners in onderwijs, zorg, welzijn, arbeid en opvang. We ontwikkelen ons steeds verder naar een brede school en hebben oog voor 24/7 leren, parttime leren, tijdelijke arrangementen in combinatie met regulier onderwijs en digitaal thuisonderwijs.

Onze medewerkers geloven in de kracht van de dialoog en het belang van verbinding. Ze zijn professioneel, werken vanuit een open houding, zijn betrokken en trots. Het werk geeft voldoening, ‘ik ga elke dag met een glimlach naar huis’.

Wil jij hier een bijdrage aan leveren en deel je onze aanpak en enthousiasme? 

In verband met de groei van de school breiden we ons managementteam uit met 2 schoolleiders. Het managementteam van Onderwijscentrum Leijpark bestaat dan uit de directeur-bestuurder, schoolleider EMB & Externe Dienst, 2 schoolleiders SO, schoolleider VSO en schoolleider VSO VMBO. Het team wordt door beleidsmedewerkers ondersteund op de terreinen HRM, ICT en onderwijskwaliteit.

Onderwijscentrum Leijpark heeft een vacature voor een enthousiaste

Schoolleider
Afdeling SO

 Aanvang                : 1 september 2021 of zo spoedig mogelijk

Omvang                 : 32 uur tot 40 uur per week

De totale afdeling SO bestaat op dit moment uit zo’n 80 medewerkers. Zij ondersteunen en/of bieden onderwijs aan 230 leerlingen. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn er 25 klassen binnen de afdeling SO.

De totale afdeling SO wordt met ingang van schooljaar 2021-2022 ondergebracht bij 2 schoolleiders. Je bent naast de huidige schoolleider integraal verantwoordelijk voor een deel van de afdeling SO. De verdeling van de afdeling over de twee schoolleiders, zal (mede op basis van ervaring en affiniteit) nader bepaald worden.

Samen met de andere schoolleider SO ben je integraal verantwoordelijk voor de afdeling. Je draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning binnen jouw deel van de afdeling. Je geeft leiding aan een breed scala aan professionals. Je draagt bij aan het versterken van de onderlinge samenwerking en stimuleert op een natuurlijke wijze de professionele ontwikkeling van het team.

Je maakt onderdeel uit van een enthousiast managementteam dat al een aantal jaar werkt aan het versterken van de kwaliteitscultuur. Recent is het strategisch beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Je hebt daarin als schoolleider een stevige rol. Je toont onderwijskundig leiderschap en stimuleert het eigenaarschap bij medewerkers. Binnen Onderwijscentrum Leijpark heerst een prettig en professioneel werkklimaat met volop ontwikkelmogelijkheden. Collega’s bevestigen dit in een recent uitgevoerd kwaliteitsonderzoek.

Als schoolleider

 • geef je leiding en sturing aan de werkzaamheden gericht op het inrichten, uitvoeren en evalueren van het onderwijs en de beleidsontwikkelingen van de school;
 • bewaak je de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de afdeling;
 • participeer je actief in de voorbereiding en uitvoering van het personele, onderwijskundige, financiële, huisvestings- en organisatorische beleid van de school;
 • positioneer je Onderwijscentrum Leijpark binnen de samenwerkingsverbanden PO en vertegenwoordig je de school in het regionale onderwijsveld.


Profielschets

Je bent uiteraard op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in het speciaal onderwijs en bent op onderwijskundig gebied bekend met wet- en regelgeving gericht op het SO. Je herkent je daarnaast in het volgende profiel:

 • je hebt een HBO+/WO werk- en denkniveau en beschikt over een lesbevoegdheid;
 • je hebt een afgeronde opleiding waarmee voldaan wordt aan de registratiecriteria voor het Schoolleidersregister PO (Schoolleider, basis of vakbekwaam, of MLE/MLO). Indien je nog niet voldoet aan de registratiecriteria ben je bereid om een passende opleiding te volgen;
 • je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie, het liefst in het Speciaal Onderwijs;
 • je bent in staat om collega’s te inspireren en stimuleren;
 • je bent communicatief sterk.

Wij bieden

 • een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd;
 • salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal 13, maximaal € 5990,- op fulltime basis).

Informatie:
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Rik Aarden, schoolleider SO. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjen Vredeveld (P&O). In verband met de meivakantie is de school gesloten van 3 mei 2021 tot en met 16 mei 2021. Vanaf 17 mei 2021 zijn beiden bereikbaar via 013-5398850.

Meer info over onze school vind je op www.ocleijpark.nl

Interesse?

Interesse kun je kenbaar maken door voor 24 mei 2021 een motivatiebrief met cv te sturen naar werken@ocleijpark.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel van het mailbericht het vacaturenummer 2021-15-SL SO.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Belangrijke data:

Eerste gespreksronde(s) met de benoemingsadviescommissie(s)                dinsdagavond                      1 juni 2021

Gespreksronde benoemingscommissie                                                        donderdagavond                 10 juni 2021