Verzuim

Een leerling die langdurig ziek is of een lichamelijke handicap / beperking heeft, is vaak minder belastbaar. Dit kan leiden tot verzuim in het onderwijs. Soms blijft het verzuim beperkt tot enkele uren per week; soms is het verzuim ingrijpender en zijn essentiƫle aanpassingen aan het onderwijsprogramma nodig. Hoe ga je daar mee om?

Begeleiding:

De extern begeleiders van Onderwijscentrum Leijpark kunnen zowel leerling, ouders als school begeleiden in het omgaan met verzuim:

  • Coaching van de leerling in het handhaven van het evenwicht belasting en belastbaarheid.
  • Contacten met alle betrokkenen onderhouden om zo te komen tot 1 plan. Te denken valt aan leerling, ouders, school, GGD, behandelaars, leerplichtambtenaar en inspectie.
  • De extern begeleider heeft kennis van wet- en regelgeving over verzuim en schooleisen. Zo kan er gekeken worden naar spreiding van een leerjaar over 2 schooljaren, aanbieden van een vervroegde profielkeuze, comprimeren van leerstof of toetsrooster.
  • Inzet van ICT-middelen om leerlingen op afstand onderwijs te kunnen laten volgen, zoals Klassencontact, AVI1, SWIVL en KUBI.

Presentatie

Daarnaast kunnen wij een presentatie verzorgen over hoe om te gaan met verzuim op school.

Wat levert het op?

  • Zicht op de factoren die een rol spelen bij het verzuim van leerlingen.
  • Kennis van wet- en regelgeving, zodat u beter in staat bent een maatwerkprogramma voor een leerling te maken.
  • Praktische tips en handvatten voor de begeleiding leerlingen die verzuim vertonen.
  • Duur: ongeveer 1 uur.