Executieve Functies (PO en VO)

Executieve functies zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een ‘dirigent’ van het denkvermogen. Ze helpen bij alle soorten taken en zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Denk hierbij aan het kunnen plannen en starten van een taak (taakinitiatie), de werking van het werkgeheugen of de mate waarop je in staat bent je te richten op een taak.

Iedereen heeft executieve functies. Afhankelijk van onder meer de leeftijdsfase zijn deze in mindere of meerdere mate ontwikkeld. De extern begeleiders van Onderwijscentrum Leijpark kunnen zowel leerling, ouders als school begeleiden met betrekking tot het omgaan met zwakke executieve functies.

Aanbod: 

Presentatie Executieve functies en het puberbrein 
In deze presentatie worden alle executieve functies die verantwoordelijk zijn voor het efficiënt gedrag zoals leren, sociaal en doelgericht gedrag uitgelegd. In de pubertijd is het brein nog niet volledig ontwikkeld en lijken eerder aangeleerde vaardigheden weer verleerd. Welke verklaringen zijn hiervoor en hoe kan het onderwijsaanbod en aanpak hierop inspelen? In een aantal ervaringsopdrachten test u ook uw eigen executieve functies.

Wat levert het op? 

  • Kennis over en inzicht in de executieve functies en de werking van het puberbrein.
  • Praktische tips bij de begeleiding van leerlingen met zwakke executieve functies.

Duur: ongeveer 1 uur.

Individuele training Beter bij de les 
Met de training ‘Beter bij de les’ oefenen kinderen op de basisschool vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag.

Wat levert het op? 

De leerling traint het werkgeheugen en krijgt meer inzicht in het eigen leergedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkracht nodig bij het maken van schoolopdrachten. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Duur: 3 uur per week (er is maatwerk in combinatie met leerkracht of Intern Begeleider van de school mogelijk).