Motoriek

Inzet ergotherapeut Externe Dienst
De ergotherapeut van de Externe Dienst kan gevraagd worden voor de volgende onderzoeken:

WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool Context)
WRITIC wordt afgenomen bij kinderen als leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies.

Lateralisatie onderzoek
Als er vragen bestaan over de lateralisatie van oudste kleuters kan een onderzoek worden afgenomen. Op basis van het onderzoek ontvangt de leerkracht advies welke hand het beste gestimuleerd kan worden en op welke manier dit kan worden gedaan.

Advies en interpretatie Sensory Profile en Schoolcompanion
Op allerlei manieren krijgen we in het dagelijks leven informatie. We nemen dit via diverse zintuigen waar en dat moet worden verwerkt om tot dagelijks en doelgericht handelen te komen. Sensorische integratie is het vermogen om zintuiglijke informatie (onder andere horen, zien, tast) op te nemen, te verwerken en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden zodat we er adequaat op kunnen reageren(modulatie). Het interpreteren van vragenlijsten gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking kan door de ergotherapeut worden gedaan.

Aanvragen en adviseren hulpmiddelen en voorzieningen
Om zo optimaal mogelijk onderwijs te kunnen volgen, zijn sommige leerlingen gebaat bij voorzieningen als aangepast meubilair. De inzet van specifieke materialen kan leerlingen helpen om beter tot leren te komen. De ergotherapeut kan u hierover adviseren en ondersteunen bij de aanvraag.

Advies typen en mogelijkheden gericht op software/hardware
Onderwijs wordt steeds meer gedigitaliseerd. Advies over mogelijkheden om te leren typen en over bijvoorbeeld (aangepaste) muizen/toetsenborden en software kan door de Externe Dienst worden verzorgd.

Advies schrijven en schriftelijke verwerking
Wij kunnen specialistisch onderzoek doen en advies geven over schrijven, schrijfmateriaal en alternatieven voor schriftelijke verwerking.