Workshop NAH

Effect Niet-Aangeboren Hersenletsel

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn in de eerste maand na de geboorte en voor beperkingen zorgen in activiteiten.

Kinderen en jongeren met Niet-Aangeboren Hersenletsel hebben vaak levenslange restverschijnselen. Zeker in een nieuwe levensfase kunnen de restverschijnselen op de voorgrond komen. Hierbij is te denken aan de overstap van basisschool naar middelbare school, of de overstap naar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Deze restverschijnselen zijn niet zichtbaar aan de buitenkant, maar kunnen wel een goede ontwikkeling belemmeren.

Wat kan de externe dienst voor u betekenen?

Voor het onderwijs is het van belang om te weten hoe het brein werkt en wat de gevolgen zijn van niet-aangeboren hersenletsel, zodat u kunt anticiperen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Onderwijscentrum Leijpark kan u hierbij helpen. Met een passend aanbod gaan we dieper in op de werking van het brein, de verschillende vormen van niet-aangeboren hersenletsel en de gevolgen daarvan op het onderwijsproces van uw leerling. Door beeldmateriaal willen we u uitleggen en laten ‘ervaren’ wat NAH betekent voor de leerling en het gezin.

Dit kan door:

  • observatie in de klas, om samen met de groepsleerkracht, docent / mentor en ouders de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en vervolgens gerichte tips en adviezen te geven;
  • een workshop of inhoudelijke presentatie voor docenten waarin de kennis en ervaringen rondom de diverse vormen van hersenletsel worden gedeeld.

Tijdsduur

Afhankelijk van uw vraag maken we een passende tijdsplanning. Neem vrijblijvend contact op met uw vraag.