AVG Functionarissen

Security officer/AVG-coördinator
De heer J.J. Hoekjen, directeur-bestuurder
013-5398850
info@ocleijpark.nl

Functionaris gegevensbescherming
Mevrouw M. van der Horst, stafadviseur CED groep
010-4071761
m.vanderhorst@cedgroep.nl