Raad van Toezicht

Voor het toezicht op het bestuur kent de school haar Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht van Onderwijscentrum Leijpark kent de volgende leden:

De heer C.P.J.M. van de Ven MMO (voorzitter Raad van Toezicht))  
Advocaat Onderwijs- en Bestuursrecht

Te vermelden nevenfuncties:

  • Advocaat;
  • Jurist Breda University of applied sciences;
  • Lid Raad van Toezicht vmbo-school “De Overlaat”, Waalwijk;
  • Secretaris examencommissies Tilburg School of Behavioral Sciences (Tilburg University);
  • Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren;
  • Lid Raad van Advies 2College;
  • Bestuurslid (vice-voorzitter) Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM.);
  • Bestuurslid Stichting Erfgoed Moergestel.


De heer A.W.M. van Abeelen (lid Raad van Toezicht)
Partner bij Deloitte Accountants B.V.

Te vermelden nevenfuncties:

  • Voorzitter van het investeringscommittee van het Leisure Ontwikkel Fonds van de Provincie Noord Brabant;
  • Lid van het curatorium voor de accountancy opleiding van de Universiteit van Tilburg.


Mevrouw M.L.J. Palmen Msc (lid Raad van Toezicht)
Manager/Regionaal Projectleider Sectorplan bij Transvorm Tilburg

Geen nevenfuncties

Mevrouw H.E. Niehoff (vice-voorzitter Raad van Toezicht)
Directeur CINOP, onderzoeks- en adviesbureau in het beroepsonderwijs.
Tevens directeur van het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO).

Te vermelden nevenfuncties:

Lid van Raad van Advies van Tilburg School of Humanities & Data Science bij Tilburg University.


De heer B.H. Reussing (lid Raad van Toezicht)

Directeur-bestuurder van Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs voor de Noordoostpolder e.o.

Geen nevenfuncties