Raad van Toezicht

Voor het toezicht op het bestuur kent de school haar Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht van Onderwijscentrum Leijpark kent de volgende leden:

Dhr. E.A. Rietkerk (Voorzitter Raad van Toezicht)
Bestuurder van CKC Drenthe opvang en onderwijs

Te vermelden nevenfuncties:

 • auteur Werken met Kwaliteit versie (V).S.O. van Gorkum.

De heer A.C. van Schaick (Vicevoorzitter Raad van Toezicht)
Advocaat bij Linssen cs Advocaten, is daarnaast hoogleraar civiel (proces)recht aan de Universiteit van Tilburg, is raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam en auteur van juridische artikelen en boeken.

Te vermelden nevenfuncties:

 • docent voor verschillende instellingen die juridisch onderwijs verzorgen;
 • lid van de Asser Adviesraad, Kluwer;
 • redacteur Monografieën BW, Kluwer;
 • Redacteur Burgerlijk Proces en Praktijk, Kluwer.


De heer A.W.M. van Abeelen (Lid Raad van Toezicht)
Partner bij Deloitte Accountants B.V.

Te vermelden nevenfuncties:

 • lid van de financiële adviescommissie van HC Tilburg;
 • lid van het investeringscommittee van het Leisure Ontwikkel Fonds van de Provincie Noord Brabant;
 • bestuurder bij Marrobel BV in Vught.


Mevrouw M.E. Verhagen (Lid Raad van Toezicht)

Docent en onderzoeker bij Pabo- Avans Hogeschool Breda.

Geen nevenfuncties


Mevrouw M.L.J. Palmen Msc (lid Raad van Toezicht)
Manager/Regionaal Projectleider Sectorplan bij Transvorm Tilburg

Te vermelden nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht, Maria-Oord Dongen.


Dhr. C.P.J.M. van de Ven MMO (Lid Raad van Toezicht)  

Advocaat Onderwijs- en Bestuursrecht

Te vermelden nevenfuncties:

 • Advocaat;
 • Jurist Breda University of applied sciences;
 • Lid Raad van Toezicht vmbo-school “De Overlaat”, Waalwijk;
 • Voorzitter Raad van Advies, Horecaopleiding Europrof, Moergestel;
 • Lid Raad van Toezicht Stichting TOP, Tilburg (Tilburgse Introductie Studenten);
 • Secretaris examencommissies Tilburg School of Behavioral Sciences (Tilburg University);
 • Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Moergestel;
 • Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren.