Raad van Toezicht

Voor het toezicht op het bestuur kent de school haar Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht van Onderwijscentrum Leijpark kent de volgende leden:

De heer E.A. Rietkerk (Voorzitter Raad van Toezicht)
Bestuurder van CKC Drenthe opvang en onderwijs

Te vermelden nevenfuncties:

 • auteur Werken met Kwaliteit versie (V).S.O. van Gorkum;
 • voorzitter Landelijk Onderwijs netwerk ChristenUnie.


De heer A.C. van Schaick (Vicevoorzitter Raad van Toezicht)

Advocaat bij Linssen cs Advocaten, is daarnaast hoogleraar civiel (proces)recht aan de Universiteit van Tilburg, is raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam en auteur van juridische artikelen en boeken.

Te vermelden nevenfuncties:

 • docent voor verschillende instellingen die juridisch onderwijs verzorgen;
 • lid van de Asser Adviesraad, Kluwer;
 • redacteur Monografieën BW, Kluwer;
 • Redacteur Burgerlijk Proces en Praktijk, Kluwer.


De heer A.W.M. van Abeelen (Lid Raad van Toezicht)
Partner bij Deloitte Accountants B.V.

Te vermelden nevenfuncties:

 • lid van het investeringscommittee van het Leisure Ontwikkel Fonds van de Provincie Noord Brabant;
 • bestuurder bij Marrobel BV in Vught.


Mevrouw M.E. Verhagen (Lid Raad van Toezicht)

Hogeschooldocent bij Pabo- Avans Hogeschool Breda.

Geen nevenfuncties


Mevrouw M.L.J. Palmen Msc (lid Raad van Toezicht)
Manager/Regionaal Projectleider Sectorplan bij Transvorm Tilburg

Geen nevenfuncties


De heer C.P.J.M. van de Ven MMO (Lid Raad van Toezicht)  

Advocaat Onderwijs- en Bestuursrecht

Te vermelden nevenfuncties:

 • Advocaat;
 • Jurist Breda University of applied sciences;
 • Lid Raad van Toezicht vmbo-school “De Overlaat”, Waalwijk;
 • Lid Raad van Toezicht Stichting TOP, Tilburg (Tilburgse Introductie Studenten);
 • Secretaris examencommissies Tilburg School of Behavioral Sciences (Tilburg University);
 • Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Moergestel;
 • Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren;
 • Lid Raad van Advies 2College;
 • Bestuurslid (vice voorzitter) Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM.


De heer B.H. Reussing (Lid Raad van Toezicht)

Directeur-bestuurder van Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs voor de Noordoostpolder e.o.

Geen nevenfuncties

Mevrouw H.E. Niehoff
Directeur CINOP, onderzoeks- en adviesbureau in het beroepsonderwijs.
Tevens directeur van het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO).

Te vermelden nevenfuncties:

Lid van Raad van Advies van Tilburg School of Humanities & Data Science bij Tilburg University.