Expertise

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen in het regulier onderwijs met een lichamelijke beperking, langdurige ziekte of een beperking in het functioneren van de hersenen. Lees meer over onze aanpak https://ocleijpark.nl/externe-dienstverlening/

Voor meer informatie zie hieronder.