Ambitie

Onze opdracht, ons bestaansrecht, hebben we beschreven in onze missie. Met onze visie geven we aan waar we voor gaan. De missie en visie vormen de basis van onze strategie om onze ambities waar te kunnen maken.

In de komende jaren gaan we fasegewijs werken aan het realiseren van onze ambitie voor de lange termijn van zo’n tien jaar. We bouwen daarmee voort op de koers die we sinds het schooljaar 2017 – 2018 zijn ingezet. Wat we uiteindelijk met onze organisatie willen bereiken, spreken we uit in onze  ambitie:

Onderwijscentrum Leijpark is een Orthopedagogisch Didactisch Expertisecentrum waar onderwijs, specialistische (jeugd)zorg, revalidatie en dienstverlening samen komen. In de komende vier jaar werken we aan een flexibele, waarden gedreven organisatie waar de talenten van leerlingen vrij, zonder barrières en zonder grenzen tussen ontwikkelingsperspectieven tot bloei kunnen komen binnen een lerende gemeenschap waar je kunt zijn wie je bent en kunt worden wat je wilt en kunt.

Voor ons staan de ambities en dromen van leerlingen centraal; ze zijn de motor van al ons handelen. Dromen van leerlingen zijn bij de invulling van het onderwijs ons kompas! Elke dag bouwen we stap voor stap daaraan verder met als adagium ‘leerlingen op weg helpen naar een gelukkige en kansrijke toekomst’. Met ‘gelukkig’ bedoelen we “je mag iets doen, iets leren waar je nu en in de toekomst gelukkig van wordt”.[1] Zo toe groeien naar een samenleving is niet alleen een doel voor onze leerlingen. Wij zien het ook als onze opdracht om als Onderwijscentrum Leijpark een actieve en betekenisvolle bijdrage te leveren aan de groei van de samenleving als geheel naar een inclusievere gemeenschap waar iedereen deel van is. ‘Kansrijk’ is een kernwaarde en betekent in onze context voor ons veel meer dan leerlingen via een kwalificatie voorbereiden op de arbeidsmarkt. ‘Het hoogst haalbare, het beste uit leerlingen halen’ staat bij ons hoog in het vaandel, maar er is meer. Het is ook onze taak een nieuwe generatie op te leiden voor deelname aan de samenleving en een bijdrage te leveren aan de vorming van de leerling als persoon. Daarmee komen twee belangrijke pedagogische waarden van onderwijs in beeld. Als wij het binnen Onderwijscentrum Leijpark dan ook hebben over het realiseren van ‘goed onderwijs’, hebben we het over het realiseren van ‘pedagogisch goed onderwijs’!

[1] Naar een uitspraak van Johan Cruijf

Hoe maken we de dromen en ambities van leerlingen waar? Bekijk onderstaand filmpje: