Aanbod diensten en producten

We werken vraaggestuurd en oplossingsgericht. In overleg met ouders, leerling en school zoeken we oplossingen voor belemmeringen in de onderwijsleersituatie. Lees meer over de ondersteuning die we kunnen bieden https://ocleijpark.nl/externe-dienstverlening/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renée Hassink, r.hassink@ocleijpark.nl.