Handschriftontwikkeling

Is het nog wel nodig om kinderen letters te leren schrijven?


Door te schrijven kunnen kinderen en jongeren opgedane kennis beter onthouden, doorgronden, toepassen in nieuwe situaties en nieuwe inzichten krijgen. Schrijven is een blijvende vaardigheid waarop je wordt bevraagd. Begeleiding op handschriftontwikkeling blijft dus nodig. Door te schrijven ontwikkel je naast schrijfvaardigheid ook andere vaardigheden: bijvoorbeeld een juiste spelling, lezen, onthouden van leerstof en samenvatten van teksten. Denk maar aan het schrijven van een spiekbriefje want daardoor heb je de tekst al onthouden. Maar ook schrijfkramp kan voorkomen worden.

Er wordt van jonge kinderen veel gevraagd bij het leren schrijven:

  • Het potlood in de juiste greep houden
  • De vorm van de letter onthouden
  • Tussen de lijntjes schrijven
  • Leesbaar en op tempo schrijven
  • Volgehouden aandacht hebben

Aanbod Externe Dienst:

  • Observatie (in de klas, individueel)
  • Gesprek met de leerling, ouders en de leerkracht
  • Onderzoek naar een slecht handschrift (SOS-2, KOEK)
  • Ondersteuning bij digitalisering onderwijs
  • Expertise van de ergotherapeut van Onderwijscentrum Leijpark voor specialistisch onderzoek en advies

Voor meer informatie Kenniskaart Handschriftontwikkeling:

https://kennisgroepspeciaal.nl/wp-content/uploads/2018/09/KGS-kenniskaart-handschriftontwikkeling-web.pdf