Ouderraad

Onderwijscentrum Leijpark heeft een ouderraad. De ouderraad bestaat uit een bestuur met een voorzitter en een secretaris. Het bestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar en er is vrijwel altijd een schoolleider of de directeur/bestuurder vanuit school bij aanwezig. De ouderraad fungeert enerzijds als ondersteuning bij schoolgebonden activiteiten, denk aan Sinterklaas, Carnaval e.d. Anderzijds is de ouderraad het klankbord voor de school. Wat leeft er onder de ouders? Hierbij gaat de raad niet uit van individuele- of beleidszaken, daarvoor zijn er andere mogelijkheden, zoals in eerste instantie via de leerkracht, Intern begeleider of schoolleider en voor het beleid via de medezeggenschapsraad. Wel is de ouderraad er voor de bredere, algemene zaken.

Zo was en is de ouderraad begaan met de parkeerproblematiek, de communicatie binnen onderwijsafdelingen, maar kon ze ook een lans breken samen met de bestuurder en andere betrokken ouders voor de huisvesting en uiteindelijk nieuwbouw van de school. Een aanvullende taak van de ouderraad is het organiseren van thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen of bijvoorbeeld een informatiemarkt voor ouders met medewerking van diverse zorggerichte partijen.

De ouderraad van Onderwijscentrum Leijpark bestaat op het moment van verschijnen van de schoolgids  uit de volgende personen:

Christi Korbee                  voorzitter en secretaris (ouder van een VSO-leerling)

Jacqueline Emmen          bestuurslid (ouder van een VSO-leerling)

Chantal Kraneveld           bestuurslid (ouder van een SO-leerling)

Suzanne Klerkx                bestuurslid (ouder van een SO-leerling)

Kim Huizinga                   bestuurslid (ouder van een SO-leerling)

Anton Dirkx                      bestuurslid (ouder van een EMB-leerling)

Nils van Lierop                 bestuurslid (ouder van een EMB-leerling)

Marieke Habraken           bestuurslid (ouder van een VMBO-leerling)

 

Voor contact met de ouderraad, kunt u mailen naar ouderraadocleijpark@gmail.com