Kinder- & jongerencentrum

Onderwijscentrum Leijpark, Libra Revalidatie & Audiologie en Siza hebben 1 maart 2017 een Kinder- en Jongerencentrum opgericht. We onderzoeken een verdergaande samenwerking om een goed antwoord te geven op vragen van leerlingen en ouders, gericht op een gezamenlijk onderwijs-zorgarrangement: met onderwijs, begeleiding en behandeling.

De eerste drie projecten voor 2017-2018 zijn:

  • Les voor kinderen/jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Vormgeving onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen/jongeren met een ernstig meervoudige beperking (EMB)
  • Voorschoolse-, naschoolse en vakantieopvang


Observatieklas NAH & Pijn (niet aangeboren hersenletsel)
De observatieklas NAH & Pijn is een observatieklas voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar, waar onderwijs kan worden gevolgd op maximaal VMBO TL niveau.

Onderwijspersoneel Observatieklas NAH en Pijn zijn:

Marieke van Hoof: Leerkracht
Kim van Nieuwstadt: Onderwijsassistent

Kinderen met NAH krijgen onderwijs, begeleiding en revalidatie, zodat zij onderwijs kunnen volgen dat past bij hun specifieke leerproblemen. We werken daarvoor samen met Siza en Libra Revalidatie & Audiologie.

Scholing, zorg en begeleiding samen
Onderwijscentrum Leijpark en Revalidatiecentrum Leijpark (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie) liggen vlak naast elkaar en zijn deel van één gebouwencomplex. We zijn aparte instellingen, maar werken nauw samen en betekenen veel voor elkaar.

School en centrum stemmen onderwijs en therapie met elkaar af. Zo kunnen we één geheel van behandeling, scholing, zorg en begeleiding bieden. Therapie wordt gegeven in de school en in het revalidatiecentrum.  

We werken samen in de medische en paramedische ondersteuning, delen expertise en hebben gezamenlijke scholingsbijeenkomsten voor medewerkers.

Siza en Amarant
Onderwijscentrum Leijpark heeft samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders Amarant en Siza. De teams van beide organisaties werken intensief samen met de collega’s van onze schoolteams. We stemmen vaak inhoudelijk af. Samen geven we zo optimaal mogelijk onderwijszorgarrangementen vorm.

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang
Siza verzorgt iedere dag buitenschoolse opvang voor leerlingen in ons schoolgebouw. In de langere vakanties (herfst-, kerst-, mei- en zomervakantie) is het mogelijk gebruik te maken van vakantieopvang in het schoolgebouw.