Bouwplannen

Door een toegenomen leerlingaantal wil Onderwijscentrum Leijpark (OCL) graag verhuizen naar een nieuwe locatie waar voldoende ruimte is. Verhuizing van OCL is ook nodig om het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) op lange termijn de ruimte te geven. Het huidige bezoekersparkeerterrein is in de toekomst voor een groot gedeelte niet meer nodig als het ziekenhuis – door de nieuwbouwplannen – een nieuwe hoofdingang krijgt aan de Dokter Bloemenlaan. Daardoor ontstaat er op het huidige bezoekersparkeerterrein ruimte om een nieuw onderwijscentrum te bouwen. Dat gebeurt in twee fasen. De eerste bouwfase start in 2024. De tweede fase start pas in 2035 of later.

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden klik hier: Q&A