Kernwaarden

Kernwaarden die ons ethisch kompas bepalen zijn:

Veerkracht

Veerkracht refereert aan het vermogen om te leren en te blijven leren van wat er lukt en mislukt;  om flexibel en volhardend om te gaan met stress en tegenslag, nieuwe kansen en uitdagingen te onderzoeken en om te zetten in mogelijkheden.

Kansrijk

Met ‘kansrijk’ verwijzen we naar ‘het invoegen in de maatschappij’. Leerlingen leren bij ons wat ze nodig hebben zodat ze nu en straks vol vertrouwen hun specifiek eigen plaats kunnen innemen.

Plezier

Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we – met en voor elkaar – doen. Plezier geeft kleur aan onze ambities en maakt ons op alle niveaus bewust van de eigen invloed en kracht.

Respect

Bij respect gaat het ons niet zozeer om het naleven van uiterlijke regels, maar naar de innerlijk ervaren verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de naaste omgeving (Depuydt e.a., 2001). We hebben het dan over gedrag waaraan wij ons gebonden achten uit respect voor onszelf, de ander of de omgeving.

Samen

Samen leven, leren en werken: samen hebben we meerwaarde voor elkaar. We brengen de ander verder en voegen iets toe. Iedereen in de leefgemeenschap heeft daarin een eigen plek en participeert daarin vanuit eigen kracht.

Hoe maken we de dromen en ambities van leerlingen waar? Bekijk onderstaand filmpje: