VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar tot 20 jaar met het profiel dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod kent een fasegewijze opbouw, waarbij binnen de lessentabel de theorielessen stapsgewijs plaats maken voor praktijkuren naar mate de leerling ouder wordt. We onderscheiden:

 • Fase 1: Oriëntatiefase
 • Fase 2: Beroepsgerichte fase/ Taakgerichte fase
 • Fase 3: Transitiefase

Er wordt met de leerlingen gewerkt aan cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfinzicht en arbeidsvaardigheden.

Het einddoel is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een passende plaats en participatie in de maatschappij. De thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan hierbij centraal.

Onderbouw VSO

Onderwijs in de onderbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 15/16 jaar. Leerlingen volgen de gehele week zowel theorie als praktijklessen binnen de eigen school. Leerlingen krijgen les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek).

Bovenbouw VSO

Onderwijs in de bovenbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot 20 jaar. Leerlingen krijgen ook hier les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek). Naast theorie- , praktijklessen en interne (stage)praktijkopdrachten maakt externe stage onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Leerlingen worden gericht voorbereid op:

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve mogelijkheden niet in staat zijn uit te stromen naar (betaalde) arbeid en daardoor zijn aangewezen op een vorm van dagbesteding.

 • Uitstroomprofiel arbeid:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve ontwikkeling mogelijkheden hebben voor uitstroom naar (betaalde) arbeid.

Stage

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf 17,5 jaar stage kunnen gaan lopen. Dit is onderwijsfase 3: de transitiefase, waarin er samen met de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) gezocht wordt naar een geschikte stageplaats. Het stageproces wordt begeleid door de arbeidstoeleider.
  Stagebeleid: wanneer er een externe stage vanaf 17,5 jaar plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.
 • Uitstroomprofiel arbeid:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf leerjaar 4 starten met een algemene oriëntering op stage.

  • Fase 2-leerjaar 4: Beroepsgerichte fase
   De leerling regelt samen met de eigen ouder(s)/ verzorger(s) twee korte zogenaamde snuffelstages.
  • Fase 3-vanaf leerjaar 5 Transitiefase
   Zodra de leerling  aan de criteria voldoet om extern binnen stages te kunnen functioneren wordt overgegaan tot externe stagedagen. Deze leerwerkervaring / stageplaats wordt in samenspraak met de mentorleerkracht en de arbeidstoeleider vastgelegd en begeleid. De ontwikkeling van de arbeidshouding en de sociale – en arbeidscompetenties van de leerling zijn daarbij leidend. De school hanteert hiervoor een competentie-ontwikkelingslijst.

   In de laatste fase gaan de leerlingen (indien mogelijk) 3 dagen per week naar een externe stageplaats en worden zij daarbij begeleid door hun mentorleerkracht en de arbeidstoeleider van school. De terugkomdagen staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid. Daarnaast is er sprake van interne (groeps)stage begeleid door een (vak)leerkracht van deze leerstroom.

   Stagebeleid: Wanneer er een externe stage plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.

Projectweken
Ieder schooljaar worden er roosterdoorbrekend een aantal zogenaamde `Projectweken` georganiseerd. Deze lesweken maken vast onderdeel uit van het totale lesaanbod binnen het VSO. Deze werkervaringsweken zijn gericht op de ontwikkeling van algemene arbeidscompetenties en sociale vaardigheden. De projectweken zijn verplichte onderdelen van het lesprogramma voor alle leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Karin van den Band

  Karin van den Band

  Onderwijsassistent

  k.vandenband@ocleijpark.nl

 • Loes Bastiaansen

  Loes Bastiaansen

  Onderwijsassistent

  l.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Geisje van den Berg

  Geisje van den Berg

  Leerkracht / Intern begeleider

  g.vandenberg@ocleijpark.nl

 • Karlijn Beunder

  Karlijn Beunder

  Leerkracht

  k.beunder@ocleijpark.nl

 • Janneke van Beurden

  Janneke van Beurden

  Klassenassistent

  j.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Gaby den Boer

  Gaby den Boer

  Onderwijsassistent

  g.denboer@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Diana van den Bosch

  Diana van den Bosch

  Leerkracht

  d.vandenbosch@ocleijpark.nl

 • Esther Coomans

  Esther Coomans

  Leerkracht

  e.coomans@ocleijpark.nl

 • Anke van Cuijck

  Anke van Cuijck

  Leerkracht

  a.vancuijck@ocleijpark.nl

 • José Doedee

  José Doedee

  Leerkracht

  j.doedee@ocleijpark.nl

 • Marjolein Donders

  Marjolein Donders

  Leerkracht

  ma.donders@ocleijpark.nl

 • Linny van Eijndhoven

  Linny van Eijndhoven

  Onderwijsassistent

  l.vaneijndhoven@ocleijpark.nl

 • Robin Engels

  Robin Engels

  Leerkracht

  r.engels@ocleijpark.nl

 • Peggy Franken

  Peggy Franken

  Vakleerkracht

  p.franken@ocleijpark.nl

 • Debby Giesen

  Debby Giesen

  Leerkracht

  d.giesen@ocleijpark.nl

 • Leoni van Gils

  Leoni van Gils

  Leerkracht

  l.vangils@ocleijpark.nl

 • Kees van Gorp

  Kees van Gorp

  Onderwijsassistent

  k.vangorp@ocleijpark.nl

 • Ilona van Hal

  Ilona van Hal

  Zorgassistent

  i.vanhal@ocleijpark.nl

 • Yvonne Hendriks

  Yvonne Hendriks

  Onderwijsassistent

  y.hendriks@ocleijpark.nl

 • Job Huijkelom

  Job Huijkelom

  Onderwijsassistent

  j.huijkelom@ocleijpark.nl

 • Macy van Iersel

  Macy van Iersel

  Leerkracht

  m.vaniersel@ocleijpark.nl

 • Willemijn de Jongh

  Willemijn de Jongh

  Leerkracht

  w.dejongh@ocleijpark.nl

 • Aron Keller

  Aron Keller

  Vakleerkracht

  a.keller@ocleijpark.nl

 • Ilona van Kempen

  Ilona van Kempen

  Leerkracht

  i.vankempen@ocleijpark.nl

 • Ans Kimenai

  Ans Kimenai

  Onderwijsassistent

  a.kimenai@ocleijpark.nl

 • Jiska Kosters

  Jiska Kosters

  Leerkracht

  j.kosters@ocleijpark.nl

 • Daniëlla van Kronenburg

  Daniëlla van Kronenburg

  Arbeidstoeleider

  d.vankronenburg@ocleijpark.nl

 • Jantine Krouwel-Knol

  Jantine Krouwel-Knol

  Onderwijsassistent

  j.krouwel@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Susan Meeuwis

  Susan Meeuwis

  Leerkracht

  s.meeuwis@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Léon van Nuenen

  Léon van Nuenen

  Leerkracht

  l.vannuenen@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Schoolleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Sjors Picard

  Sjors Picard

  Leerkracht

  s.picard@ocleijpark.nl

 • Britt Pijnenburg

  Britt Pijnenburg

  Onderwijsassistent

  b.pijnenburg@ocleijpark.nl

 • Nanne Plasmans

  Nanne Plasmans

  Onderwijsassistent

  n.plasmans@ocleijpark.nl

 • Elke van der Pluijm

  Elke van der Pluijm

  Arbeidstoeleider

  e.vanderpluijm@ocleijpark.nl

 • Lisanne van de Put

  Lisanne van de Put

  Onderwijsassistent

  l.vandeput@ocleijpark.nl

 • Renate Rietman

  Renate Rietman

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  r.rietman@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleerkracht

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Conny Schellekens

  Conny Schellekens

  Onderwijsassistent

  c.schellekens@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Jorien Siero

  Jorien Siero

  Klassenassistent

  j.siero@ocleijpark.nl

 • Viviënne Snoeren

  Viviënne Snoeren

  Onderwijsassistent

  v.snoeren@ocleijpark.nl

 • Tanja Spapen

  Tanja Spapen

  Leerkracht

  t.spapen@ocleijpark.nl

 • Ingeborg Staes

  Ingeborg Staes

  Klassenassistent

  i.staes@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Orthopedagoog

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Lies Vanmolkot

  Lies Vanmolkot

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  l.vanmolkot@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Velden

  Sabine van der Velden

  Onderwijsassistent

  s.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Ellen Verheijden

  Ellen Verheijden

  Leerkracht / Intern begeleider

  e.verheijden@ocleijpark.nl

 • Linda Vissers

  Linda Vissers

  Leerkracht

  l.vissers@ocleijpark.nl

 • Isa van der Vlist

  Isa van der Vlist

  Klassenassistent

  i.vandervlist@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistente

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Marjolein de Weerd

  Marjolein de Weerd

  Leerkracht / Intern begeleider

  m.deweerd@ocleijpark.nl

 • Caroline Weijtmans

  Caroline Weijtmans

  Klassenassistent

  c.weijtmans@ocleijpark.nl

 • Hester Wijsen

  Hester Wijsen

  Leerkracht

  h.wijsen@ocleijpark.nl

 • Miranda Wouters

  Miranda Wouters

  Leerkracht

  m.wouters@ocleijpark.nl