VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar tot 20 jaar met het profiel dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod kent een fasegewijze opbouw, waarbij binnen de lessentabel de theorielessen stapsgewijs plaats maken voor praktijkuren naar mate de leerling ouder wordt. We onderscheiden:

 • Fase 1: Oriëntatiefase
 • Fase 2: Beroepsgerichte fase/ Taakgerichte fase
 • Fase 3: Transitiefase

Er wordt met de leerlingen gewerkt aan cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfinzicht en arbeidsvaardigheden.

Het einddoel is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een passende plaats en participatie in de maatschappij. De thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan hierbij centraal.

Onderbouw VSO

Onderwijs in de onderbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 15/16 jaar. Leerlingen volgen de gehele week zowel theorie als praktijklessen binnen de eigen school. Leerlingen krijgen les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek).

Bovenbouw VSO

Onderwijs in de bovenbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot 20 jaar. Leerlingen krijgen ook hier les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek). Naast theorie- , praktijklessen en interne (stage)praktijkopdrachten maakt externe stage onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Leerlingen worden gericht voorbereid op:

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve mogelijkheden niet in staat zijn uit te stromen naar (betaalde) arbeid en daardoor zijn aangewezen op een vorm van dagbesteding.

 • Uitstroomprofiel arbeid:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve ontwikkeling mogelijkheden hebben voor uitstroom naar (betaalde) arbeid.

Stage

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf 17,5 jaar stage kunnen gaan lopen. Dit is onderwijsfase 3: de transitiefase, waarin er samen met de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) gezocht wordt naar een geschikte stageplaats. Het stageproces wordt begeleid door de arbeidstoeleider.
  Stagebeleid: wanneer er een externe stage vanaf 17,5 jaar plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.
 • Uitstroomprofiel arbeid:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf leerjaar 4 starten met een algemene oriëntering op stage.

  • Fase 2-leerjaar 4: Beroepsgerichte fase
   De leerling regelt samen met de eigen ouder(s)/ verzorger(s) twee korte zogenaamde snuffelstages.
  • Fase 3-vanaf leerjaar 5 Transitiefase
   Zodra de leerling  aan de criteria voldoet om extern binnen stages te kunnen functioneren wordt overgegaan tot externe stagedagen. Deze leerwerkervaring / stageplaats wordt in samenspraak met de mentorleerkracht en de arbeidstoeleider vastgelegd en begeleid. De ontwikkeling van de arbeidshouding en de sociale – en arbeidscompetenties van de leerling zijn daarbij leidend. De school hanteert hiervoor een competentie-ontwikkelingslijst.In de laatste fase gaan de leerlingen (indien mogelijk) 3 dagen per week naar een externe stageplaats en worden zij daarbij begeleid door hun mentorleerkracht en de arbeidstoeleider van school. De terugkomdagen staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid. Daarnaast is er sprake van interne (groeps)stage begeleid door een (vak)leerkracht van deze leerstroom.

   Stagebeleid: Wanneer er een externe stage plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.

Projectweken
Ieder schooljaar worden er roosterdoorbrekend een aantal zogenaamde `Projectweken` georganiseerd. Deze lesweken maken vast onderdeel uit van het totale lesaanbod binnen het VSO. Deze werkervaringsweken zijn gericht op de ontwikkeling van algemene arbeidscompetenties en sociale vaardigheden. De projectweken zijn verplichte onderdelen van het lesprogramma voor alle leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Simone van der Avoird

  Simone van der Avoird

  Onderwijsassistent

  s.vanderavoird@ocleijpark.nl

 • Karin van den Band

  Karin van den Band

  Onderwijsassistent

  k.vandenband@ocleijpark.nl

 • Loes Bastiaansen

  Loes Bastiaansen

  Onderwijsassistent

  l.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Zabrina Bastianen-Meijer

  Zabrina Bastianen-Meijer

  Onderwijsassistent

  z.bastianen@ocleijpark.nl

 • Geisje van den Berg

  Geisje van den Berg

  Leraar

  g.vandenberg@ocleijpark.nl

 • Inge van den Berk

  Inge van den Berk

  Leraar

  i.vandenberk@ocleijpark.nl

 • Karlijn Beunder

  Karlijn Beunder

  Leraar

  k.beunder@ocleijpark.nl

 • Janneke van Beurden

  Janneke van Beurden

  Onderwijsassistent

  j.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Gaby den Boer

  Gaby den Boer

  Onderwijsassistent

  g.denboer@ocleijpark.nl

 • Marleen van den Bor

  Marleen van den Bor

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  m.vandenbor@ocleijpark.nl

 • Job Campfens

  Job Campfens

  Leraar

  j.campfens@ocleijpark.nl

 • Nicole de Cort

  Nicole de Cort

  Leraar

  n.decort@ocleijpark.nl

 • Ruben van Dijk

  Ruben van Dijk

  Intern Begeleider

  r.vandijk@ocleijpark.nl

 • Maartje Donders

  Maartje Donders

  Leraar

  m.donders@ocleijpark.nl

 • Marjolein Donders

  Marjolein Donders

  Leraar

  ma.donders@ocleijpark.nl

 • Robin Engels

  Robin Engels

  Leraar

  r.engels@ocleijpark.nl

 • Peggy Franken

  Peggy Franken

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  p.franken@ocleijpark.nl

 • Wendy van Geenen

  Wendy van Geenen

  Leraar

  w.vangeenen@ocleijpark.nl

 • Debby Giesen

  Debby Giesen

  Leraar

  d.giesen@ocleijpark.nl

 • Leoni van Gils

  Leoni van Gils

  Leraar

  l.vangils@ocleijpark.nl

 • Jolien den Haag

  Jolien den Haag

  Onderwijsassistent

  j.denhaag@ocleijpark.nl

 • Marleen Hendrickx

  Marleen Hendrickx

  Arbeidstoeleider

  m.hendrickx@ocleijpark.nl

 • Marieke van Hoof

  Marieke van Hoof

  Leraar / Intern begeleider

  m.vanhoof@ocleijpark.nl

 • Kathy van den Hout

  Kathy van den Hout

  Leraar

  k.vandenhout@ocleijpark.nl

 • Macy van Iersel

  Macy van Iersel

  Leraar

  m.vaniersel@ocleijpark.nl

 • Karen Jansen-Broks

  Karen Jansen-Broks

  Onderwijsassistent

  k.jansen@ocleijpark.nl

 • Willemijn de Jongh

  Willemijn de Jongh

  Leraar

  w.dejongh@ocleijpark.nl

 • Aron Keller

  Aron Keller

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  a.keller@ocleijpark.nl

 • Arlette van de Kerkhof

  Arlette van de Kerkhof

  Logopedist

  a.vandekerkhof@ocleijpark.nl

 • Niels Kieboom

  Niels Kieboom

  Onderwijsassistent

  n.kieboom@ocleijpark.nl

 • Ans Kimenai

  Ans Kimenai

  Onderwijsassistent

  a.kimenai@ocleijpark.nl

 • Karin de Koning

  Karin de Koning

  Maatschappelijk werker

  k.dekoning@ocleijpark.nl

 • Jiska Kosters

  Jiska Kosters

  Leraar

  j.kosters@ocleijpark.nl

 • Jantine Krouwel-Knol

  Jantine Krouwel-Knol

  Onderwijsassistent

  j.krouwel@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Susan Meeuwis

  Susan Meeuwis

  Vakleraar Zorg en Welzijn

  s.meeuwis@ocleijpark.nl

 • Kim van Nieuwstadt

  Kim van Nieuwstadt

  Onderwijsassistent

  k.vannieuwstadt@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Léon van Nuenen

  Léon van Nuenen

  Leraar

  l.vannuenen@ocleijpark.nl

 • Sheelah Nulkes

  Sheelah Nulkes

  Intern Begeleider

  s.nulkes@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleraar Levensbeschouwing

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Barbara Paijmans

  Barbara Paijmans

  Leraar

  b.paijmans@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Schoolleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Sjors Picard

  Sjors Picard

  Leraar

  s.picard@ocleijpark.nl

 • Britt Pijnenburg

  Britt Pijnenburg

  Leraar

  b.pijnenburg@ocleijpark.nl

 • Nanne Plasmans

  Nanne Plasmans

  Onderwijsassistent

  n.plasmans@ocleijpark.nl

 • Elke van der Pluijm

  Elke van der Pluijm

  Arbeidstoeleider

  e.vanderpluijm@ocleijpark.nl

 • Lisanne van de Put

  Lisanne van de Put

  Onderwijsassistent

  l.vandeput@ocleijpark.nl

 • Renate Rietman

  Renate Rietman

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  r.rietman@ocleijpark.nl

 • Angelique de Rijk

  Angelique de Rijk

  Arbeidstoeleider

  a.derijk@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Ilona Schouten

  Ilona Schouten

  Zorgassistent

  i.vanhal@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Jorien Siero

  Jorien Siero

  Onderwijsassistent

  j.siero@ocleijpark.nl

 • Tanja Spapen

  Tanja Spapen

  Leraar

  t.spapen@ocleijpark.nl

 • Sebastiaan Spit

  Sebastiaan Spit

  Leraar

  s.spit@ocleijpark.nl

 • Ingeborg Staes

  Ingeborg Staes

  Onderwijsassistent

  i.staes@ocleijpark.nl

 • Ingrid Staps

  Ingrid Staps

  Leraar

  i.staps@ocleijpark.nl

 • Daniëlle Steenbekkers

  Daniëlle Steenbekkers

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  d.steenbekkers@ocleijpark.nl

 • Michelle Surendonk

  Michelle Surendonk

  Gedragswetenschapper

  m.surendonk@ocleijpark.nl

 • Melanie Toethuis

  Melanie Toethuis

  Onderwijsassistent

  m.toethuis@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleraar Groen

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Lies Vanmolkot

  Lies Vanmolkot

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  l.vanmolkot@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Velden

  Sabine van der Velden

  Onderwijsassistent

  s.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Ellen Verheijden

  Ellen Verheijden

  Leraar / Intern begeleider

  e.verheijden@ocleijpark.nl

 • Isa van der Vlist

  Isa van der Vlist

  Onderwijsassistent

  i.vandervlist@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistent

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Ilona van der Werf

  Ilona van der Werf

  Leraar

  i.vanderwerf@ocleijpark.nl

 • Miranda Wouters

  Miranda Wouters

  Leraar

  m.wouters@ocleijpark.nl