Onze organisatie

Bestuur en management

Harry Hoekjen – directeur-bestuurder
Guido Bonke – schoolleider SO
Moniek Huijbregts – schoolleider SO
Maaike van Twist – schoolleider EMB
Petra Pheninckx – schoolleider VSO
Bianca Vleugel – schoolleider VMBO