Onze organisatie

Bestuur en management

Harry Hoekjen Directeur-bestuurder
Rik Aarden Schoolleider SO
Olaf Corten Schoolleider EMB en Externe Dienst
Petra Pheninckx Schoolleider VSO