Onze organisatie

Bestuur en management

Harry Hoekjen – directeur-bestuurder
Rik Aarden – schoolleider SO
Moniek Huijbregts – schoolleider SO
Olaf Corten – schoolleider EMB & Externe dienst
Petra Pheninckx – schoolleider VSO
Bianca Vleugel – schoolleider VMBO