VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het VMBO is voor leerlingen vanaf 12 jaar die kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

We bieden onderwijs op drie niveaus:

 • Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) gericht op MBO niveau 1-2;
 • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3;
 • Gemengde Leerweg (GL) gericht op MBO 3-4.
  Tot 2020-2021 in vmbo 5
 • Theoretische Leerweg (TL) gericht op MBO 3-4

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de uitgebreide vooropleidingseisen voor het MBO.

Examenregistratie

Voor deze lessen werken we nauw samen met Campus 013 en 2college Durendael. De leerlingen krijgen lessen, ondersteuning en begeleiding binnen onze school. Ook de toetsen vinden zoveel mogelijk plaats binnen onze school. De leerlingen worden als extraneus-leerlingen aangemerkt bij één van de hierboven genoemde scholen. Hierdoor kunnen onze leerlingen het erkende landelijke VMBO-diploma behalen. Leerlingen die niet het volledige diploma behalen, kunnen in aanmerking komen voor een Staatsexamen voor één of enkele vakken.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Jolanda Adriaansen

  Jolanda Adriaansen

  Onderwijsassistent

  j.adriaansen@ocleijpark.nl

 • Leonie Beerens

  Leonie Beerens

  Leerkracht

  l.beerens@ocleijpark.nl

 • Janneke van Beurden

  Janneke van Beurden

  Klassenassistent

  j.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Britt Bleijs

  Britt Bleijs

  Onderwijsassistent

  b.bleijs@ocleijpark.nl

 • Carien Bleijs

  Carien Bleijs

  Leerkracht

  c.bleijs@ocleijpark.nl

 • Kim Bleijs

  Kim Bleijs

  Leerkracht

  k.bleijs@ocleijpark.nl

 • Heleen de Blok

  Heleen de Blok

  Leerkracht

  h.deblok@ocleijpark.nl

 • Gaby den Boer

  Gaby den Boer

  Onderwijsassistent

  g.denboer@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Myhra van Boxtel

  Myhra van Boxtel

  Leerkracht

  m.vanboxtel@ocleijpark.nl

 • Sophie Buster-van Woerkum

  Sophie Buster-van Woerkum

  Leerkracht

  s.buster@ocleijpark.nl

 • Lisette Caminada

  Lisette Caminada

  Leerkracht

  l.caminada@ocleijpark.nl

 • Esther Coomans

  Esther Coomans

  Leerkracht

  e.coomans@ocleijpark.nl

 • Dana Cranenburg

  Dana Cranenburg

  Onderwijsassistent

  d.cranenburg@ocleijpark.nl

 • Coby Deliën

  Coby Deliën

  Leerkracht

  c.delien@ocleijpark.nl

 • Els Dominguez

  Els Dominguez

  Leerkracht

  e.dominguez@ocleijpark.nl

 • Frank van Dommelen

  Frank van Dommelen

  Leerkracht

  f.vandommelen@ocleijpark.nl

 • Linny van Eijndhoven

  Linny van Eijndhoven

  Onderwijsassistent

  l.vaneijndhoven@ocleijpark.nl

 • Lieselot van Elten

  Lieselot van Elten

  Leerkracht schoolbreed

  l.vanelten@ocleijpark.nl

 • Christie van Esch

  Christie van Esch

  Leerkracht

  c.vanesch@ocleijpark.nl

 • Ilse van Esch

  Ilse van Esch

  Leerkracht

  i.vanesch@ocleijpark.nl

 • Peggy Franken

  Peggy Franken

  Vakleerkracht

  p.franken@ocleijpark.nl

 • Lia van Gestel

  Lia van Gestel

  Onderwijsassistent

  l.vangestel@ocleijpark.nl

 • Sjel van Gils

  Sjel van Gils

  Leerkracht

  s.vangils@ocleijpark.nl

 • Kim Gooren

  Kim Gooren

  Onderwijsassistent

  k.gooren@ocleijpark.nl

 • Ilona van Hal

  Ilona van Hal

  Zorgassistent

  i.vanhal@ocleijpark.nl

 • Marieke van Hoof

  Marieke van Hoof

  Leerkracht

  m.vanhoof@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Onderwijsassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Judith Jansen

  Judith Jansen

  Onderwijsassistent

  j.jansen@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Onderwijsassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Aron Keller

  Aron Keller

  Vakleerkracht

  a.keller@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Martijn van Laarhoven

  Martijn van Laarhoven

  Leerkracht

  m.vanlaarhoven@ocleijpark.nl

 • Chandni Marapengopie

  Chandni Marapengopie

  Leerkracht

  c.marapengopie@ocleijpark.nl

 • Evelien Molenschot

  Evelien Molenschot

  Leerkracht

  e.molenschot@ocleijpark.nl

 • Kim van Nieuwstadt

  Kim van Nieuwstadt

  Klassenassistent

  k.vannieuwstadt@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Marieke Oomes

  Marieke Oomes

  Leerkracht

  m.oomes@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Tessa Otten

  Tessa Otten

  Leerkracht

  t.otten@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Schoolleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Sjors Picard

  Sjors Picard

  Leerkracht

  s.picard@ocleijpark.nl

 • Lisanne van de Put

  Lisanne van de Put

  Onderwijsassistent

  l.vandeput@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleerkracht

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Ellen van Schijndel

  Ellen van Schijndel

  Leerkracht

  e.vanschijndel@ocleijpark.nl

 • Nicole Schraven

  Nicole Schraven

  Klassenassistent

  n.schraven@ocleijpark.nl

 • Marcel Schreuder

  Marcel Schreuder

  Klassenassistent

  m.schreuder@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Danielle Sips

  Danielle Sips

  Leerkracht

  d.sips@ocleijpark.nl

 • Jantine Snellen

  Jantine Snellen

  Klassenassistent

  j.snellen@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Liselotte Twilt

  Liselotte Twilt

  Leerkracht

  l.twilt@ocleijpark.nl

 • Linda Vissers

  Linda Vissers

  Leerkracht

  l.vissers@ocleijpark.nl

 • Julia Walschots

  Julia Walschots

  Klassenassistent

  j.walschots@ocleijpark.nl

 • Marjolein de Weerd

  Marjolein de Weerd

  Leerkracht / Intern begeleider

  m.deweerd@ocleijpark.nl

 • Judith Weijters

  Judith Weijters

  Intern begeleider

  j.weijters@ocleijpark.nl