Zorg in onderwijs

Een groot deel van onze leerlingen heeft meer zorg en begeleiding nodig dan leeftijdsgenoten. Dit is vaak één van de redenen dat een leerling bij ons op school zit. Het grootste deel van deze zorg en begeleiding wordt op Onderwijscentrum Leijpark geleverd door eigen leerkrachten, klassenassistenen en zorgassistenten. Bij een deel van de leerlingen is de behoefte echter groter dan de school uit eigen middelen kan leveren. Dit kan zijn vanwege persoonlijke verzorging of individuele begeleiding. Voor een optimale begeleiding van deze leerlingen is de inzet van extra ondersteuning noodzakelijk. Deze extra ondersteuning wordt Zorg in Onderwijs (ZiO) genoemd. ZiO wordt geleverd door zorgverlenende instanties, bij ons zijn dat Siza en Amarant. Deze zorg en begeleiding vindt op vele manieren in vrijwel de hele school plaats.

 

ZiO kan op verschillende wijzen georganiseerd zijn. Zo zijn er leerlingen die een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) hebben en vanuit deze wet een PGB (Persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in Natura) toegekend hebben gekregen. Hiermee kunnen contracten gesloten worden met zorgverleners. Dit geldt uiteraard voor verzorging en begeleiding in de huiselijke sfeer, maar ook voor ondersteuning in onderwijs.

Bij andere leerlingen wordt er aanspraak gedaan op de Jeugdwet. Deze wet geeft gemeenten de ruimte en middelen om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren binnen hun gemeentegrenzen. Deze ondersteuning wordt tevens toegekend in de vorm van PGB of ZIN en is bedoeld voor de thuissituatie en onderwijs.

Zowel school als ouders kunnen signaleren dat ZiO nodig is. De aanvraag is echter altijd de verantwoordelijkheid van ouder. Wij kunnen hier uiteraard bij ondersteunen. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werker, Carlijn van den Borne.