ED

Externe Dienstverlening

Leerlingen op een reguliere school hebben soms extra ondersteuning nodig in de onderwijsleersituatie. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, langdurige ziekte of een hersenaandoening. De Externe Dienst van Onderwijscentrum Leijpark is hier in gespecialiseerd en biedt hulp aan scholen (PO, VO en MBO) in Tilburg en omgeving en ouders.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die samenwerken met de psychologen, therapeuten en artsen van Libra Revalidatie & Audiologie.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • het voeren van gesprekken met alle betrokkenen, observeren van leerlingen en in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling(en).;
  • adviseren bij de praktische uitvoering van onderwijsplannen op het gebied van motoriek, taakaanpak, motivatie, concentratie, sociale interactie, emotionele ontwikkeling, leergebieden;
  • begeleiden/ondersteunen van leerlingen, leerkrachten en/ of docenten;
  • verzorgen van workshops en trainingen op maat;
  • co√∂rdineren voor en afstemmen met andere behandelaars en begeleiders.

Oplossingsgericht
Als extern begeleiders werken we vraaggestuurd en oplossingsgericht. In overleg met ouders, leerling en school zoeken we oplossingen voor belemmeringen in de onderwijsleersituatie. We brengen de ondersteuningsbehoefte in kaart met behulp van de zogenaamde IVO-velden (Indicatie Volgens Onderwijsbehoeften).

We zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste (ortho-)pedagogische en (ortho-)didactische inzichten en werkwijzen.

Onze specifieke kennisgebieden zijn: motoriek, ziektebeelden, onverklaarde lichamelijke klachten (OLK), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), executieve functies, oplossingsgericht werken. Is (tijdelijke) plaatsing in het speciaal onderwijs (zoals Onderwijscentrum Leijpark) gewenst, dan bieden we hulp bij het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring.

Afspraken samenwerking
We werken in zes samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden zijn de basis voor de inzet van de externe dienstverlening. Zo helpen we de doelen van de samenwerkingsverbanden voor leerlingen met (zware) ondersteuningsvragen te realiseren. Daarnaast verlenen wij onze diensten ook in het MBO.

De organisatie rondom de inzet van de Externe Dienstverlening is afhankelijk van de afspraken die elk samenwerkingsverband daarover heeft gemaakt met Onderwijscentrum Leijpark.