Loopbaanbegeleiding

Regie in eigen hand

Loopbaanbegeleiding helpt leerlingen zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op een rol in de samenleving. Daar bedoelen we een duurzame plaats op de arbeidsmarkt mee, of een vorm van dagbesteding. Dat vraagt maatwerk, om de juiste leerling op de juiste plaats te krijgen.

We geven het stagebeleid vorm door contacten met leerlingen, ouders, leerkrachten en therapeuten van Libra Revalidatie & Audiologie. We breiden ons stagenetwerk steeds verder uit, door regelmatig contact te leggen met verschillende gemeentes en jobcoaches om de overgang van school naar arbeid, dagbesteding goed te laten verlopen. De leerling staat in dit proces centraal en neemt zoveel mogelijk de regie in eigen handen.

Meedoen in de maatschappij

De leerlingen leren (loopbaan)keuzes te maken en worden zich bewust van hun mogelijkheden. Ze leren werken in een dagbesteding of arbeidsorganisatie, leren op maat vaardigheden en ontwikkelen een beroepshouding met motivatie, inzicht, nauwkeurigheid en zelfstandigheid.

Hiermee vergroten we de kansen van leerlingen op het VSO en VMBO om mee te doen aan de maatschappij. Door verschillende soorten stages werken we aan de zelfredzaamheid en de persoonlijke en sociale vaardigheden en talenten. Loopbaanbegeleiding helpt de stap te maken naar verdere ontwikkeling in onze maatschappij.

 


Onderwijscentrum Leijpark werkt samen met VSO en Praktijkscholen in Tilburg, samen krijgen zij een ESF-subsidie om de arbeidskansen van hun leerlingen te vergroten en daarmee de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Daarvoor is de school continu op zoek naar bedrijven en organisaties in de buurt van Tilburg, die deze jongeren kansen willen geven. De basisvaardigheden leren zij op school, het vak leren ze in de praktijk. Jongeren krijgen intensieve begeleiding vanuit de school om er samen met de stageplaats voor te zorgen dat zij vooral succes-ervaringen kunnen opdoen. In beleidstaal spreken we van ‘actieve inclusie’, oftewel, jongeren die wat extra ondersteuning nodig hebben om hun weg te vinden in onze samenleving niet loslaten, maar vasthouden. Totdat zij op eigen benen verder kunnen!