Ons onderwijs

Ieder kind is uniek. Daarom bekijken we bij iedere leerling wat de talenten en mogelijkheden zijn. Op basis daarvan schatten we in wat de kansen op ontwikkeling zijn: het ontwikkelingsperspectief.

Dat bepaalt weer waar iemand op langere termijn op zijn of haar plaats is en waar we naar toe werken: belevingsgerichte dagbesteding, dagbesteding, arbeid of regulier voortgezet onderwijs. Dat heet het uitstroomprofiel.

De vier leerstromen op onze school passen hier bij: Ernstig Meervoudige Beperking (EMB), dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. Zie de illustratie.

Samenwerken met ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van hun kind en dus in het onderwijs dat hun kind krijgt. Onze leerkracht en therapeuten hebben veel contact met ouders en werken met hen samen. Met regelmaat wordt er een ouderavond gepland. Een ochtend of middag de les bijwonen is ook mogelijk.

Illustratie: de leerstromen op school.