De Vreedzame School

De Vreedzame school is een filosofie/grondhouding, een manier van omgaan met elkaar. Het is een aanpak, waarin ieders eigen kracht centraal staat. Eigen initiatieven zoals de leerlingenraad, de bibliotheekcommissie, een gezamenlijke activiteit met Pasen rondom Burgerschap komen hieruit voort. Aansluitend bij deze Grondhouding gedragen wij, leerlingen, ouders en personeel, ons naar de Grondwet.


In iedere klas wordt ook 2 keer per week een les gegeven uit het lesprogramma van De Vreedzame school waarin aandacht is voor sociale competentie en democratisch burgerschap, om zo de Grondwet extra kracht bij te zetten.

De Vreedzame school gaat over:

  • op een positieve manier met elkaar omgaan;
  • op een democratische manier beslissingen nemen;
  • een actieve bijdrage leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en op school.

De blokken die jaarlijks aan bod komen:

Blok 1: We horen bij elkaar, over groepsvorming en omgaan met elkaar.
Blok 2: We lossen conflicten zelf op, over leren omgaan met conflicten.
Blok 3: We hebben hart voor elkaar, over gevoelens.
Blok 4: We zijn allemaal anders, over verschillen en overeenkomsten.

De lessen hebben een vaste opbouw.

  • Binnenkomer
  • Wat gaan we doen/leren?
  • Les van die dag.
  • Afsluiter