De Vreedzame School

Onze school is dit schooljaar gestart met het programma van ‘De Vreedzame School’. Dit programma is gericht op sociale competentie en democratisch burgerschap en helpt leerlingen om sociale vaardigheden te oefenen. Deze vaardigheden zijn in de samenleving net zo hard nodig als lezen en rekenen. Alle leerlingen en alle collega’s gaan ermee aan de slag. Dat wil zeggen dat er in alle leerroutes en leeftijdsgroepen lessen worden verzorgd, maar ook personeel buiten de klas hanteert de principes van dit programma in het contact met leerlingen en met elkaar.

De Vreedzame School gaat over:

  • op een positieve manier met elkaar omgaan;
  • op een democratische manier beslissingen nemen;
  • een actieve bijdrage leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en op school.

Zo maken we het samen plezierig om naar school te gaan en creëren we een werkklimaat om te kunnen leren. Meer informatie is te vinden op https://www.vreedzame.school/

“Kinderen en jongeren kunnen heel veel zelf en willen graag een stem hebben. Dat willen we zo veel mogelijk serieus nemen en benutten. Het programma helpt het sociale klimaat op school nog verder te versterken. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en plezier beleeft aan leren.” – Een van de schoolleiders

—–

Themalessen
De blokken die jaarlijks aanbod komen zijn:

Blok 1: We horen bij elkaar, over groepsvorming en omgaan met elkaar. Hier hoort bijvoorbeeld bij dat je elkaar opstekers geeft; een opmerking waardoor je je goed voelt.

Blok 2: We lossen conflicten zelf op, over leren omgaan met conflicten.

Blok 3: We hebben hart voor elkaar, over gevoelens.

Blok 4: We zijn allemaal anders, over verschillen en overeenkomsten.

 

Initiatieven op school
We hebben lessen vanuit ‘De Vreedzame School’, maar tevens implementeren we het geleerde in de praktijk bij dagelijkse zaken en activiteiten zoals: de leerlingenraad, de Anti-pestweek (eind september) en Paarse vrijdag (december).

Daarnaast worden nieuwe initiatieven genomen. Zo is er een voetbalcommissie opgericht. Leerlingen buigen zich over de drukte op het voetbalveld in de pauzes en bedenken zelf een oplossing.

Leerlingen van VSO Arbeid en het VMBO vormen samen met enkele leerkrachten de bibliotheekcommissie.

En leerlingen van groep 8 ondersteunen leerkrachten als ‘Wegwijzer’ bij de pauzemomenten van het SO, nu de leerlingen een andere uitgang naar de speelplaats hebben.