SO

Speciaal Onderwijs

De leerstroom speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. De lessen bereiden hen voor op voortgezet (speciaal) onderwijs.

Onderbouw SO
Onderwijs in de onderbouw van het SO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Tijdens deze periode wordt in principe nog geen expliciet onderscheid gemaakt in niveaus. Weliswaar is er sprake van een gedifferentieerd onderwijsaanbod zodat de leerlingen na deze ontwikkelingsperiode in het best passende profiel instromen.

Bovenbouw SO

 • Profiel Dagbesteding:

Het profiel dagbesteding is bestemd voor leerlingen met een matige tot lichte verstandelijke beperking, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke of functionele beperkingen, waardoor ze in sociale redzaamheid beperkt zijn.

 • Profiel Arbeid:

Het profiel arbeid is bestemd voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking tot lage begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematieken.

 • Profiel Vervolgonderwijs:

Het profiel vervolgonderwijs is bestemd voor leerlingen met een lage tot gemiddelde begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of leerproblemen, waarbij ze binnen hun ontwikkelingsmogelijkheden een aangepast programma kunnen volgen gericht op de eindtermen van het primair onderwijs.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Irene van Agt

  Irene van Agt

  Leraar

  i.vanagt@ocleijpark.nl

 • Erica van Baal

  Erica van Baal

  Onderwijsassistent

  e.vanbaal@ocleijpark.nl

 • Dion Bastiaansen

  Dion Bastiaansen

  Leraar

  d.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Connie Beekman

  Connie Beekman

  Leraar

  c.beekman@ocleijpark.nl

 • Helga van Beerendonk

  Helga van Beerendonk

  Onderwijsassistent

  h.vanbeerendonk@ocleijpark.nl

 • Jeannette Berben

  Jeannette Berben

  Onderwijsassistent

  j.berben@ocleijpark.nl

 • Mike van Berkel

  Mike van Berkel

  Onderwijsassistent

  mik.vanberkel@ocleijpark.nl

 • Marieke van Beurden

  Marieke van Beurden

  Leraar

  m.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Britt Bleijs

  Britt Bleijs

  Onderwijsassistent

  b.bleijs@ocleijpark.nl

 • Dianne den Boer

  Dianne den Boer

  Onderwijsassistent

  d.denboer@ocleijpark.nl

 • Karien van den Boer

  Karien van den Boer

  Leraar

  k.vandenboer@ocleijpark.nl

 • Guido Bonke

  Guido Bonke

  Schoolleider SO

  g.bonke@ocleijpark.nl

 • Marleen van den Bor

  Marleen van den Bor

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  m.vandenbor@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk deskundige

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Phily van den Braak

  Phily van den Braak

  Leraar

  p.vandenbraak@ocleijpark.nl

 • Marcia de Bresser

  Marcia de Bresser

  Leerkracht

  m.debresser@ocleijpark.nl

 • Dunja Brockbernd

  Dunja Brockbernd

  Leraar

  d.brockbernd@ocleijpark.nl

 • Femke van den Broek

  Femke van den Broek

  Leraar

  f.vandenbroek@ocleijpark.nl

 • Ilse Broos

  Ilse Broos

  Onderwijsassistent

  i.broos@ocleijpark.nl

 • Jannie de Brouwer

  Jannie de Brouwer

  Leraar

  j.debrouwer@ocleijpark.nl

 • Sophie Buster-van Woerkum

  Sophie Buster-van Woerkum

  Leraar

  s.buster@ocleijpark.nl

 • Ninge ten Caten

  Ninge ten Caten

  Leraar

  n.tencaten@ocleijpark.nl

 • Nicole de Cort

  Nicole de Cort

  Leraar

  n.decort@ocleijpark.nl

 • Coby Deliën

  Coby Deliën

  Leraar

  c.delien@ocleijpark.nl

 • Linda van Diemen - van Vugt

  Linda van Diemen - van Vugt

  Onderwijsassistent

  l.vandiemen@ocleijpark.nl

 • Desiree van Diest

  Desiree van Diest

  Leraar

  d.vandiest@ocleijpark.nl

 • Anne Morsink

  Anne Morsink

  Leraar

  a.morsink@ocleijpark.nl

 • Anja van Doormaal

  Anja van Doormaal

  Leraar

  a.vandoormaal@ocleijpark.nl

 • Lieselot van Elten

  Lieselot van Elten

  Leraar

  l.vanelten@ocleijpark.nl

 • Monique Engelse

  Monique Engelse

  Onderwijsassistent

  m.engelse@ocleijpark.nl

 • Ilse van Esch

  Ilse van Esch

  Leraar

  i.vanesch@ocleijpark.nl

 • Peggy Franken

  Peggy Franken

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  p.franken@ocleijpark.nl

 • Chloë Gallé

  Chloë Gallé

  Onderwijsassistent

  c.galle@ocleijpark.nl

 • Puk Geerts

  Puk Geerts

  Onderwijsassistent

  p.geerts@ocleijpark.nl

 • Linda van Geffen

  Linda van Geffen

  Leraar

  l.vangeffen@ocleijpark.nl

 • Ilse van Grieken

  Ilse van Grieken

  Onderwijsassistent

  i.vangrieken@ocleijpark.nl

 • Floortje Haex

  Floortje Haex

  Leraar

  f.haex@ocleijpark.nl

 • Sjors van Hall

  Sjors van Hall

  Onderwijsassistent

  s.vanhall@ocleijpark.nl

 • Lieke van Heeswijk-Bilok

  Lieke van Heeswijk-Bilok

  Onderwijsassistent

  l.vanheeswijk@ocleijpark.nl

 • Lieke Hendriks

  Lieke Hendriks

  Leraar / Intern begeleider

  l.hendriks@ocleijpark.nl

 • Yvonne Hendriks

  Yvonne Hendriks

  Onderwijsassistent

  y.hendriks@ocleijpark.nl

 • Lonneke Hertogh-Conrads

  Lonneke Hertogh-Conrads

  Onderwijsassistent

  l.hertogh@ocleijpark.nl

 • Karin van den Hoek

  Karin van den Hoek

  Onderwijsassistent

  k.vandenhoek@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Onderwijsassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Anke Hulsbosch

  Anke Hulsbosch

  Onderwijsassistent

  a.hulsbosch@ocleijpark.nl

 • Maaike van Hulten

  Maaike van Hulten

  Leraar

  m.vanhulten@ocleijpark.nl

 • Henrike van den Hurck

  Henrike van den Hurck

  Leraar

  h.vandenhurck@ocleijpark.nl

 • Moniek Huijbregts

  Moniek Huijbregts

  Schoolleider

  m.huijbregts@ocleijpark.nl

 • Job van Huijkelom

  Job van Huijkelom

  Leraar

  j.vanhuijkelom@ocleijpark.nl

 • Annemarie Jansen-Rommens

  Annemarie Jansen-Rommens

  Gedragswetenschapper

  a.jansen@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Onderwijsassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Anita de Jong

  Anita de Jong

  Leraar

  a.enneman@ocleijpark.nl

 • Han Jongbloets

  Han Jongbloets

  Onderwijsassistent

  h.jongbloets@ocleijpark.nl

 • Ellen Kaijen

  Ellen Kaijen

  Leraar

  e.kaijen@ocleijpark.nl

 • Monique Keijzers

  Monique Keijzers

  Leraar

  m.keijzers@ocleijpark.nl

 • Aron Keller

  Aron Keller

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  a.keller@ocleijpark.nl

 • Arlette van de Kerkhof

  Arlette van de Kerkhof

  Logopedist

  a.vandekerkhof@ocleijpark.nl

 • Lotte Kivits

  Lotte Kivits

  Leraar

  l.kivits@ocleijpark.nl

 • Marjolein Knippels - de Meijer

  Marjolein Knippels - de Meijer

  Leraar

  m.knippels@ocleijpark.nl

 • Leonie Koenen

  Leonie Koenen

  Leraar

  le.koenen@ocleijpark.nl

 • Liesbeth Koenen

  Liesbeth Koenen

  Leraar

  l.koenen@ocleijpark.nl

 • Noortje Kuipers

  Noortje Kuipers

  Leraar

  n.kuipers@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Yvonne Linkels

  Yvonne Linkels

  Onderwijsassistent

  y.linkels@ocleijpark.nl

 • Manon Meeus

  Manon Meeus

  Leraar

  m.meeus@ocleijpark.nl

 • Angelique van Mensvoort

  Angelique van Mensvoort

  Leraar

  a.vanmensvoort@ocleijpark.nl

 • Annemiek Mentink

  Annemiek Mentink

  Onderwijsassistent

  a.mentink@ocleijpark.nl

 • Millanie Meuwissen-Rutten

  Millanie Meuwissen-Rutten

  Leraar

  m.meuwissen@ocleijpark.nl

 • Ingeborg Molenschot

  Ingeborg Molenschot

  Onderwijsassistent

  i.molenschot@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Floor van Nuenen-van Dijck

  Floor van Nuenen-van Dijck

  Leraar

  f.vannuenen@ocleijpark.nl

 • Cynthia van Oosterwijk

  Cynthia van Oosterwijk

  Onderwijsassistent

  c.vanoosterwijk@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleraar Levensbeschouwing

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Tessa Otten

  Tessa Otten

  Leraar

  t.otten@ocleijpark.nl

 • Colinda van Oursouw

  Colinda van Oursouw

  Onderwijsassistent

  c.vanoursouw@ocleijpark.nl

 • Sylvia van Overbeek

  Sylvia van Overbeek

  Leraar

  s.vanoverbeek@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Pennen

  Sabine van der Pennen

  Leraar

  s.vanderpennen@ocleijpark.nl

 • Lieke Pulles

  Lieke Pulles

  Leraar

  l.pulles@ocleijpark.nl

 • Elise Rechmann

  Elise Rechmann

  Onderwijsassistent

  e.rechmann@ocleijpark.nl

 • Marleen de Ridder - Niessen

  Marleen de Ridder - Niessen

  Leerkracht

  m.deridder@ocleijpark.nl

 • Renate Rietman

  Renate Rietman

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  r.rietman@ocleijpark.nl

 • Ilona de Rooij

  Ilona de Rooij

  Leraar

  i.derooij@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Saskia van de Sanden

  Saskia van de Sanden

  Leraar

  s.vandesanden@ocleijpark.nl

 • Esma Sahiner

  Esma Sahiner

  Leraar

  e.sahiner@ocleijpark.nl

 • Conny Schellekens

  Conny Schellekens

  Onderwijsassistent

  c.schellekens@ocleijpark.nl

 • Ilona Schouten

  Ilona Schouten

  Zorgassistent

  i.vanhal@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Marleen Smeulders

  Marleen Smeulders

  Onderwijsassistent

  m.smeulders@ocleijpark.nl

 • Sebastiaan Spit

  Sebastiaan Spit

  Leraar

  s.spit@ocleijpark.nl

 • Imke van der Steen

  Imke van der Steen

  Leraar

  i.vandersteen@ocleijpark.nl

 • Daniëlle Steenbekkers

  Daniëlle Steenbekkers

  Vakleraar Bewegingsonderwijs

  d.steenbekkers@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Sterre-de Wit

  Sabine van der Sterre-de Wit

  Onderwijsassistent

  s.vandersterre@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Gedragswetenschapper

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Ursula Sulsters

  Ursula Sulsters

  Leraar

  u.sulsters@ocleijpark.nl

 • Marloes Teurlinx

  Marloes Teurlinx

  Onderwijsassistent

  m.teurlinx@ocleijpark.nl

 • Noortje Tuerlings

  Noortje Tuerlings

  Leraar / Intern begeleider

  n.tuerlings@ocleijpark.nl

 • Lies Vanmolkot

  Lies Vanmolkot

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  l.vanmolkot@ocleijpark.nl

 • Bregje Verbeek

  Bregje Verbeek

  Leraar

  b.verbeek@ocleijpark.nl

 • Sonja Voogt

  Sonja Voogt

  Onderwijsassistent

  s.voogt@ocleijpark.nl

 • Ilse Weijters

  Ilse Weijters

  Onderwijsassistent

  i.weijters@ocleijpark.nl

 • Giulia Westerburger

  Giulia Westerburger

  Leraar

  g.westerburger@ocleijpark.nl

 • Anouk de Wijs

  Anouk de Wijs

  Leraar

  a.dewijs@ocleijpark.nl

 • Babette Willemse

  Babette Willemse

  Leraar

  b.willemse@ocleijpark.nl

 • Yolanda de Wit

  Yolanda de Wit

  Onderwijsassistent

  Y.dewit@ocleijpark.nl

 • Renske Worms

  Renske Worms

  Onderwijsassistent

  r.worms@ocleijpark.nl

 • Annemiek Wouters

  Annemiek Wouters

  Leraar

  an.wouters@ocleijpark.nl

 • Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Onderwijsassistent

  s.vanderzanden@ocleijpark.nl

 • Aukje Zeijen

  Aukje Zeijen

  Leraar / Intern begeleider

  a.zeijen@ocleijpark.nl

 • Demi Zweers

  Demi Zweers

  Onderwijsassistent

  d.zweers@ocleijpark.nl