SO

Speciaal Onderwijs

De leerstroom speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. De lessen bereiden hen voor op voortgezet (speciaal) onderwijs.

Onderbouw SO
Onderwijs in de onderbouw van het SO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Tijdens deze periode wordt in principe nog geen expliciet onderscheid gemaakt in niveaus. Weliswaar is er sprake van een gedifferentieerd onderwijsaanbod zodat de leerlingen na deze ontwikkelingsperiode in het best passende profiel instromen.

Bovenbouw SO

 • Profiel Dagbesteding:

Het profiel dagbesteding is bestemd voor leerlingen met een matige tot lichte verstandelijke beperking, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke of functionele beperkingen, waardoor ze in sociale redzaamheid beperkt zijn.

 • Profiel Arbeid:

Het profiel arbeid is bestemd voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking tot lage begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematieken.

 • Profiel Vervolgonderwijs:

Het profiel vervolgonderwijs is bestemd voor leerlingen met een lage tot gemiddelde begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of leerproblemen, waarbij ze binnen hun ontwikkelingsmogelijkheden een aangepast programma kunnen volgen gericht op de eindtermen van het primair onderwijs.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Rik Aarden

  Rik Aarden

  Schoolleider

  r.aarden@ocleijpark.nl

 • Irene van Agt

  Irene van Agt

  Leerkracht

  i.vanagt@ocleijpark.nl

 • Erica van Baal

  Erica van Baal

  Onderwijsassistent

  e.vanbaal@ocleijpark.nl

 • Dion Bastiaansen

  Dion Bastiaansen

  Leerkracht

  d.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Helga van Beerendonk

  Helga van Beerendonk

  Klassenassistent

  h.vanbeerendonk@ocleijpark.nl

 • Jeannette Berben

  Jeannette Berben

  Onderwijsassistent

  j.berben@ocleijpark.nl

 • Marieke van Beurden

  Marieke van Beurden

  Leerkracht

  m.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Britt Bleijs

  Britt Bleijs

  Onderwijsassistent

  b.bleijs@ocleijpark.nl

 • Roos Blom

  Roos Blom

  Gedragswetenschapper

  r.blom@ocleijpark.nl

 • Dianne den Boer

  Dianne den Boer

  Onderwijsassistent

  d.denboer@ocleijpark.nl

 • Karien van den Boer

  Karien van den Boer

  Leerkracht

  k.vandenboer@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Diana van den Bosch

  Diana van den Bosch

  Leerkracht

  d.vandenbosch@ocleijpark.nl

 • Phily van den Braak

  Phily van den Braak

  Leerkracht

  p.vandenbraak@ocleijpark.nl

 • Marcia de Bresser

  Marcia de Bresser

  Leerkracht

  m.debresser@ocleijpark.nl

 • Dunja Brockbernd

  Dunja Brockbernd

  Leerkracht

  d.brockbernd@ocleijpark.nl

 • Femke van den Broek

  Femke van den Broek

  Leerkracht

  f.vandenbroek@ocleijpark.nl

 • Ilse Broos

  Ilse Broos

  Onderwijsassistent

  i.broos@ocleijpark.nl

 • Jannie de Brouwer

  Jannie de Brouwer

  Leerkracht

  j.debrouwer@ocleijpark.nl

 • Sophie Buster-van Woerkum

  Sophie Buster-van Woerkum

  Leerkracht

  s.buster@ocleijpark.nl

 • Ninge ten Caten

  Ninge ten Caten

  Leerkracht

  n.tencaten@ocleijpark.nl

 • Esther Coomans

  Esther Coomans

  Leerkracht

  e.coomans@ocleijpark.nl

 • Anke van Cuijck

  Anke van Cuijck

  Leerkracht

  a.vancuijck@ocleijpark.nl

 • Coby Deliën

  Coby Deliën

  Leerkracht

  c.delien@ocleijpark.nl

 • Anne Donders

  Anne Donders

  Leerkracht

  a.donders@ocleijpark.nl

 • Maartje Donders

  Maartje Donders

  Leerkracht

  m.donders@ocleijpark.nl

 • Anja van Doormaal

  Anja van Doormaal

  Leerkracht

  a.vandoormaal@ocleijpark.nl

 • Lieselot van Elten

  Lieselot van Elten

  Leerkracht schoolbreed

  l.vanelten@ocleijpark.nl

 • Moniek Engelse

  Moniek Engelse

  Klassenassistent

  m.engelse@ocleijpark.nl

 • Anita Enneman

  Anita Enneman

  Leerkracht

  a.enneman@ocleijpark.nl

 • Ilse van Esch

  Ilse van Esch

  Leerkracht

  i.vanesch@ocleijpark.nl

 • Peggy Franken

  Peggy Franken

  Vakleerkracht

  p.franken@ocleijpark.nl

 • Linda van Geffen

  Linda van Geffen

  Leerkracht

  l.vangeffen@ocleijpark.nl

 • Ilona van Hal

  Ilona van Hal

  Zorgassistent

  i.vanhal@ocleijpark.nl

 • Sjors van Hall

  Sjors van Hall

  Onderwijsassistent

  s.vanhall@ocleijpark.nl

 • Lieke Hendriks

  Lieke Hendriks

  Leerkracht / Intern begeleider

  l.hendriks@ocleijpark.nl

 • Yvonne Hendriks

  Yvonne Hendriks

  Onderwijsassistent

  y.hendriks@ocleijpark.nl

 • Karin van den Hoek

  Karin van den Hoek

  Onderwijsassistent

  k.vandenhoek@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Onderwijsassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Maaike van Hulten

  Maaike van Hulten

  Leerkracht

  m.vanhulten@ocleijpark.nl

 • Moniek Huijbregts

  Moniek Huijbregts

  Schoolleider

  m.huijbregts@ocleijpark.nl

 • Job Huijkelom

  Job Huijkelom

  Onderwijsassistent

  j.huijkelom@ocleijpark.nl

 • Anke Hulsbosch

  Anke Hulsbosch

  Onderwijsassistent

  a.hulsbosch@ocleijpark.nl

 • Annemarie Jansen-Rommens

  Annemarie Jansen-Rommens

  Gedragswetenschapper

  a.jansen@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Onderwijsassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Han Jongbloets

  Han Jongbloets

  Onderwijsassistent

  h.jongbloets@ocleijpark.nl

 • Ellen Kaijen

  Ellen Kaijen

  Leerkracht

  e.kaijen@ocleijpark.nl

 • Aron Keller

  Aron Keller

  Vakleerkracht

  a.keller@ocleijpark.nl

 • Lotte Kivits

  Lotte Kivits

  Leerkracht

  l.kivits@ocleijpark.nl

 • Marjolein Knippels - de Meijer

  Marjolein Knippels - de Meijer

  Leerkracht

  m.knippels@ocleijpark.nl

 • Leonie Koenen

  Leonie Koenen

  Leerkracht

  le.koenen@ocleijpark.nl

 • Liesbeth Koenen

  Liesbeth Koenen

  Leerkracht

  l.koenen@ocleijpark.nl

 • Noortje Kuipers

  Noortje Kuipers

  Leerkracht

  n.kuipers@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Yvonne Linkels

  Yvonne Linkels

  Onderwijsassistent

  y.linkels@ocleijpark.nl

 • Manon Meeus

  Manon Meeus

  Leerkracht

  m.meeus@ocleijpark.nl

 • Angelique van Mensvoort

  Angelique van Mensvoort

  Leerkracht

  a.vanmensvoort@ocleijpark.nl

 • Millanie Meuwissen-Rutten

  Millanie Meuwissen-Rutten

  Leerkracht

  m.meuwissen@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Floor van Nuenen-van Dijck

  Floor van Nuenen-van Dijck

  Leerkracht

  f.vannuenen@ocleijpark.nl

 • Cynthia van Oosterwijk

  Cynthia van Oosterwijk

  Onderwijsassistent

  c.vanoosterwijk@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Sylvia van Overbeek

  Sylvia van Overbeek

  Leerkracht

  s.vanoverbeek@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Pennen

  Sabine van der Pennen

  Leerkracht

  s.vanderpennen@ocleijpark.nl

 • Lieke Pulles

  Lieke Pulles

  Leerkracht

  l.pulles@ocleijpark.nl

 • Lisanne van de Put

  Lisanne van de Put

  Onderwijsassistent

  l.vandeput@ocleijpark.nl

 • Elise Rechmann

  Elise Rechmann

  Klassenassistent

  e.rechmann@ocleijpark.nl

 • Renate Rietman

  Renate Rietman

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  r.rietman@ocleijpark.nl

 • Ilona de Rooij

  Ilona de Rooij

  Leerkracht

  i.derooij@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleerkracht

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Esma Sahiner

  Esma Sahiner

  Leerkracht

  e.sahiner@ocleijpark.nl

 • Conny Schellekens

  Conny Schellekens

  Onderwijsassistent

  c.schellekens@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Viviënne Snoeren

  Viviënne Snoeren

  Onderwijsassistent

  v.snoeren@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Sterre-de Wit

  Sabine van der Sterre-de Wit

  Klassenassistent

  s.vandersterre@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Orthopedagoog

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Ursula Sulsters

  Ursula Sulsters

  Leerkracht

  u.sulsters@ocleijpark.nl

 • Tessa den Teuling

  Tessa den Teuling

  Leerkracht

  t.denteuling@ocleijpark.nl

 • Marloes Teurlinx

  Marloes Teurlinx

  Klassenassistent

  m.teurlinx@ocleijpark.nl

 • Noortje Tuerlings

  Noortje Tuerlings

  Leerkracht / Intern begeleider

  n.tuerlings@ocleijpark.nl

 • Lies Vanmolkot

  Lies Vanmolkot

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  l.vanmolkot@ocleijpark.nl

 • Josje van der Velden

  Josje van der Velden

  Klassenassistent

  j.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Giulia Westerburger

  Giulia Westerburger

  Leerkracht

  g.westerburger@ocleijpark.nl

 • Demi Zweers

  Demi Zweers

  Onderwijsassistent

  d.zweers@ocleijpark.nl

 • Julia Walschots

  Julia Walschots

  Klassenassistent

  j.walschots@ocleijpark.nl

 • Ilse Weijters

  Ilse Weijters

  Klassenassistent

  i.weijters@ocleijpark.nl

 • Renske Worms

  Renske Worms

  Klassenassistent

  r.worms@ocleijpark.nl

 • Yolanda de Wit

  Yolanda de Wit

  Klassenassistent

  Y.dewit@ocleijpark.nl

 • Annemiek Wouters

  Annemiek Wouters

  Leerkracht

  an.wouters@ocleijpark.nl

 • Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Klassenassistent

  s.vanderzanden@ocleijpark.nl

 • Aukje Zeijen

  Aukje Zeijen

  Leerkracht

  a.zeijen@ocleijpark.nl