Cerebrale Parese

Cerebrale Parese (een hersenbeschadiging die is ontstaan voor-, tijdens- of na de geboorte) kent verschillende uitingsvormen. De aandoening kan erg verschillen in ernst en uitingsvorm, zowel motorisch als wat betreft leervermogen en sociaal/emotioneel functioneren.

Presentatie

In een PowerPoint-presentatie krijgt u informatie over de verschillende uitingsvormen, bijkomende problematiek en gevolgen voor de inrichting van de klas/school. Er worden voorbeelden besproken van mogelijke begeleiding en hulpmiddelen die de leerling nodig kan hebben om deel te nemen aan het onderwijs.

Wat levert het op?

  • Kennis van Cerebrale Parese.
  • Inzicht in de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van de leerling en het onderwijs.
  • Praktische tips en materialen om het onderwijs nog beter vorm te geven.
  • Tijdsduur: de presentatie duurt 1 / 1,5 uur.
  • Eventueel met aanvulling van praktische tips en een ervaringscircuit.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://ocleijpark.nl/cerebrale-parese/