HR Beleidsadviseur

Aanvang                 : zo spoedig mogelijk

arbeidsduur          : 24 uur per week

inschaling              : Schaal 12 OOP cao PO

De organisatie

Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor ongeveer 640 leerlingen van 4 t/m 20 jaar. Er zijn op dit moment ruim 260 medewerkers (180fte) werkzaam binnen deze organisatie. Het onderwijs binnen Onderwijscentrum Leijpark is georganiseerd in vijf afdelingen (EMB, SO1, SO2, VSO en VMBO). Daarnaast worden er diensten aan het regulier onderwijs geleverd vanuit de externe dienst.

Onderwijs wordt geboden vanuit de volgende ambitie: ‘Onderwijscentrum Leijpark is een Orthopedagogisch Didactisch Expertisecentrum waar onderwijs, specialistische (jeugd)zorg, revalidatie en dienstverlening samen komen. In de komende vier jaar werken we aan een flexibele, waarden gedreven organisatie waar de talenten van leerlingen vrij, zonder barrières en zonder grenzen tussen ontwikkelingsperspectieven tot bloei kunnen komen binnen een lerende gemeenschap waar je kunt zijn wie je bent en kunt worden wat je wilt en kunt.’

Op dit moment is Onderwijscentrum Leijpark nog gevestigd op één locatie maar in de nabije toekomst, eind 2024, wordt een tweede locatie dicht bij het huidige gebouw in gebruik genomen. Mede met het oog op de groei van de school en de ingebruikname van een tweede locatie is een organisatiewijziging ingezet en wordt een bestuurskantoor ingericht. Het bestuurskantoor bevindt zich in het schoolgebouw en bestaat uit de afdelingen Onderwijs & Kwaliteit, Bedrijfsvoering & Control, HR. Het bestuurskantoor ondersteunt de directeur-bestuurder en de schoolleiders die integraal verantwoordelijk zijn voor een van de afdelingen.

De functie

Als gevolg van de groei van de organisatie wordt de afdeling HR uitgebreid. Op dit moment bestaat de afdeling uit 1 HR adviseur die wordt ondersteund door een administratief medewerker. Tot op heden zijn alle HR gerelateerde werkzaamheden ondergebracht binnen één functieprofiel. Met de uitbreiding van de afdeling wordt er een onderscheid gemaakt binnen de HR functies. De HR adviseur richt zich binnen het vakgebied op allround advisering, procesondersteuning en beleidsontwikkeling. De HR beleidsadviseur is lid van het managementteam van Onderwijscentrum Leijpark, vertaalt de HR-beleidsuitgangspunten van de organisatie naar meerjaren-beleid en adviseert hierover aan de directeur-bestuurder. De beleidsadviseur en adviseur werken nauw samen.

Medio 2024 wordt gestart met de uitwerking van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de stichting.  Van de HR beleidsadviseur wordt hierin een actieve en initiërende rol verwacht. De beleidsadviseur heeft een duidelijke visie op eigentijds HR beleid en weet de HR uitgangspunten van de organisatie concreet te vertalen naar meerjarig beleid. Thema’s die hierbij een rol spelen zijn onder meer de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid, het door-ontwikkelen van de professionele cultuur, introductie & begeleiding, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap.

Het takenpakket van de HR beleidsadviseur bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden:

 • vertalen van HR-beleidsuitgangspunten naar concreet meerjaren beleid;
 • analyseren van ontwikkelingen op het beleidsterrein op eventuele consequenties voor het te voeren HR en organisatie beleid;
 • opstellen van plannen voor formatieve inrichting van de organisatie en het adviseren over de meerjaren formatieplanning;
 • leveren van bijdragen aan de integrale beleidskaders van het managementteam;
 • vertegenwoordigen van de organisatie in diverse externe HR netwerken;
 • vervullen van de rol van projectleider ten aanzien van schooloverstijgende projecten.

klik hier voor de volledige functiebeschrijving.

Als HR beleidsadviseur heb je:

 • een HBO+/WO werk en denkniveau en een opleidingsachtergrond passend bij de functie;
 • ruime ervaring in een vergelijkbare beleids functie, ervaring in het onderwijs is een pré;
 • aantoonbare ervaring met het schrijven van meerjarenplannen en beleidsnotities;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • organisatiesensitiviteit.

Wat bieden wij?

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om deze na een jaar om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal 12, maximaal €6.665,- op fulltime basis);
 • 8,33% eindejaarsuitkering en 8% vakantie-uitkering;
 • 428 uur verlof (op fulltime basis);
 • ruime scholingsfaciliteiten zowel in tijd als vergoeding. Daarnaast heb je onbeperkt toegang tot een groot e-learning platform.

Informatie:

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met een van onderstaande personen via 013-53 98 850.

Harry Hoekjen                     directeur-bestuurder

Arjen Vredeveld                  HRM-adviseur

 

Interesse?

Reageren kan door uiterlijk 12 mei 2024 een motivatiebrief en CV te sturen naar werken@ocleijpark.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel van het mailbericht het vacaturenummer 2024-05-HR

We kijken uit naar jouw reactie!

– acquisitie wordt niet op prijs gesteld-