Kanker

Het zal je maar gebeuren!!

Elke week krijgen tien kinderen te horen dat ze kanker hebben. Een mededeling die niet alleen het kind maar het hele gezin treft. De wereld staat op zijn kop.

Citaat leerkracht*:
‘Ik vond het lesgeven soms best emotioneel belastend. Het is moeilijk om in je rol als leerkracht te blijven en eisen te blijven stellen als je weet dat een leerling zo ziek is. Maar het geeft veel voldoening als je ziet hoe trots de leerling is wanneer hij weer iets heeft geleerd. Door het lesgeven krijgt de leerling het gevoel erbij te horen en nog volop in het leven te staan.’

*Uit ‘Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter’ T. van Roosmalen 2000.

Gelukkig is kanker steeds vaker te behandelen. Kanker bij kinderen wordt vaak vergeleken met kanker bij volwassenen.

Maar het percentage kinderen met kanker die overleven is veel hoger dan bij volwassenen.

Tijdens het ziekteproces is school enorm belangrijk. De school en de groep betekenen een houvast met de gewone wereld. De school geeft het zieke kind een hoopvol toekomstperspectief. Meestal kunnen kinderen tijdens de ziekte naar school gaan.

Goede ondersteuning is daarbij wel nodig. Kinderen kunnen diverse problemen ondervinden als gevolg van de behandeling, zoals vermoeidheidsklachten, motorische problemen en sociaal emotionele problemen.

Ook als de behandelingen achter de rug zijn kunnen zich (blijvende) problemen aandienen die van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van het kind.

Waar kun je als school aankloppen bij vragen en/of ondersteuning bij leerlingen met kanker?

Voor de school is het vaak een hele klus om in te schatten wat de gevolgen voor de kinderen zijn op het onderwijsproces.

Scholen kunnen dan een beroep doen op de Externe Dienstverlening van Onderwijscentrum Leijpark.

De extern begeleider kan de school adviseren bij een breed scala aan vragen. Samen kijken we naar wat nodig is, zodat het kind zich kan blijven ontwikkelen op de eigen school.

Bijvoorbeeld

  • Interventies bij het omgaan met een beperkte energievoorraad
  • Psycho-educatie voor leerling, leerkracht en ouders
  • Voorlichting aan de klasgenoten
  • Interventies bij motorische problemen bij bijvoorbeeld gym, spel, schrijven.
  • Omgaan met eventuele leerproblemen

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar: https://kennisgroepspeciaal.nl/kenniskaarten/kanker/