NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Wat is NAH?

NAH, wat is dat? Dat is doorgaans de reactie als de term in een gesprek ter sprake komt. Het begrip NAH is relatief onbekend. Toch is NAH dichterbij ons allemaal dan u denkt: minimaal 80% kent iemand met niet-aangeboren hersenletsel.

Niet-Aangeboren Herenletsel (NAH) is ‘letsel aan hersenweefsel dat na de eerste levensmaand ontstaat en beperkingen in activiteiten en participatie oplevert’. (Bron: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland, SHON.)

Jaarlijks zien ziekenhuizen 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 1 maand tot 24 jaar met NAH. Daarnaast is er nog een grote groep die niet gezien wordt in het ziekenhuis. Het gaat om verschillende vormen van hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel kan ontstaan als gevolg van een (verkeers-)ongeluk, val, shaken baby syndroom, klap op het hoofd, tumor, beroerte, of een ontsteking in of bij de hersenen. Maar ook als gevolg van het gebruik van drugs, zoals alcohol en lachgas.

Klachten verschillen per persoon

Meestal gaat het om een vrij plotselinge afwijking bij iemand die tot dat moment een normale ontwikkeling heeft doorgemaakt.

NAH is bij kinderen en jongeren de belangrijkste oorzaak voor blijvende cognitie- en/of gedragsmatige beperkingen, sociale problemen, beperkingen in de mobiliteit en een veranderende kwaliteit van leven.

Door de ingewikkelde bouw van de hersenen is eigenlijk niet te voorspellen welke hersenfuncties wegvallen of verminderen bij NAH. De klachten bij NAH verschillen van persoon tot persoon en vragen daarom om maatwerk.

Voor het onderwijs is het belangrijk om te weten dat het blijvende cognitieve en sociaal-emotionele problemen kan opleveren, maar dat dit niet altijd direct merkbaar is en onderkend wordt.

Onze dienstverlening kan:

  • de ondersteuningsbehoeften van een specifieke leerling mee in kaart brengen;
  • een vertaalslag maken van ondersteuningsbehoeften vanuit zorg/revalidatie naar handelingsadviezen voor onderwijs;
  • voorlichting verzorgen (voor leerling, ouders, direct betrokkenen en onderwijsprofessionals)

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar: https://kennisgroepspeciaal.nl/kenniskaarten/nah/