Vacature Gedragswetenschapper

Graag komen wij in contact met enthousiaste kandidaten voor een vacante functie van

Gedragswetenschapper (m/v)

Aanvang: zo spoedig mogelijk

Omvang : 24 tot 40 uur per week

Je werkt nauw samen met 4 collega gedragswetenschappers. Je bent breed inzetbaar binnen de school en hebt affiniteit met de gehele doelgroep van Onderwijscentrum Leijpark. Gezamenlijk bedienen de gedragswetenschappers de gehele school, maar hebben individueel specifieke aandacht voor een (deel) van de afdelingen. Afhankelijk van de kennis en ervaring van de te benoemen collega, wordt een verdeling gemaakt.

Functie inhoud

Als gedragswetenschapper ben je in de structuur van de leerlingenzorg lid van de commissie van begeleiding en heb je daarin ook de verantwoordelijkheden zoals deze zijn omschreven in de wet: je bent richting gevend, ondersteunend en uitvoerend. De hierbij behorende taken zijn onder andere diagnostiek en begeleiding. Tevens verzorg je interne en externe scholingsbijeenkomsten en draag je bij een de regionale naamsbekendheid van Onderwijscentrum Leijpark als onderwijs-expertisecentrum.

Je bent:

 • richtinggevend ten aanzien van het orthopedagogisch handelen;
 • adviserend en begeleidend naar leerkrachten ten aanzien van de individuele leerlingenzorg met de realisatie van het ontwikkelingsperspectief en het groepsklimaat;
 • in staat om hulpvragen vanuit de leerkracht, ouders en leerling te vertalen naar psycho-diagnostisch handelen waaronder onderzoeksafname, advisering en begeleiding;
 • samen met intern begeleiders en leraren verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Ontwikkelingsperspectief (OPP);
 • verantwoordelijk en belast met het aanvragen van de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV);
 • verantwoordelijk en belast met het onderhouden van contacten en doorverwijzen naar externe instanties.

Opleiding, kennis en ervaring:

 • afgeronde opleiding tot psycholoog / Orthopedagoog;
 • kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen, m.n. Passend Onderwijs;
 • ervaring in het (speciaal) onderwijs;
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • gedegen kennis op het gebied van dyscalculie en dyslexie.

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen:

 • pro actief en daadkrachtig;
 • enthousiast en innovatief;
 • flexibel en gemotiveerd;
 • oplossingsgericht en doorzetter;
 • sterk analytisch vermogen;
 • uitmuntende communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:

 • een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd;
 • salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal 11, maximaal €4861,- op fulltime basis).

Informatie:

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mevrouw Timothy Cools (gedragswetenschapper en werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag). Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjen Vredeveld (P&O). Beiden zijn bereikbaar via 013-5398850.

Meer informatie over onze school vind je op www.ocleijpark.nl

Interesse?

Interesse kun je kenbaar maken door voor 1 juli 2021 een motivatiebrief met cv te sturen naar werken@ocleijpark.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel van het mailbericht het vacaturenummer 2021-12-GW.

De eerste gespreksronde staat gepland op woensdagochtend 7 juli 2021.