Nieuws

22/05/2018

Voelen, ervaren en beleven op de keuterboerderij

Voelen, ervaren en beleven op de keuterboerderij

Boederijdieren, dat was afgelopen weken het thema in de zes EMB-groepen. Hoe dat ging? Een versje zingen, dierengeluiden maken en intussen pootjes op de rug laten voelen. Een boekje lezen over dieren, met ondersteunende gebaren. En als hoogtepunt: een bezoek aan de keuterboerderij, met kippen en konijnen. “Het is allemaal gericht op voelen, ervaren, beleven”, vertelt leerkracht Josine Severijns. 

“Vanaf dat er recht op onderwijs kwam voor deze groep zijn we in dat gat gesprongen”, vertelt Josine. “Deze leerlingen gaan niet zomaar zelf iets ontdekken, dus brengen we ze in aanraking met onderwerpen en dagen ze uit tot communicatie. Het is belangrijk om veel te herhalen, daarom kiezen we steeds een thema, dat acht weken duurt. Aan het einde van de themaperiode herkennen ze het boekje van voor naar achteren en dat geldt ook voor de herkenning van de bijbehorende gebaren van de dieren.”

“We hebben ervaring met heel klein kijken naar de ontwikkeling. Na verloop van tijd zie je het verschil. Leerlingen die op deze manier worden gestimuleerd kunnen meer wisselingen en prikkelingen aan. Samen met ouders bereiden we zo de weg naar een volgende stap voor; uitstroom naar belevingsgerichte dagbesteding en vaak ook wonen. Door een combinatie van professionaliteit, ervaring en de band met ouders kun je daar samen over praten.”