Workshop Verzuim

Het team van de Externe Dienst van Onderwijscentrum Leijpark kan op aanvraag van de school een workshop verzorgen. In een presentatie geven we uitleg over de belemmeringen die leerlingen kunnen ervaren. Hierbij kunnen specifieke vragen aan de orde komen en kunnen we samen nadenken over oplossingen.